La Segarcea, s-au conştientizat riscurile abandonului şcolar

0
108

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea a fost unul din cei patru parteneri ai Facultăţii de Agronomie a Universităţii din Craiova, prin implementarea proiectului „Dă valoare paşilor tăi, pentru viitor!”, prin participarea şi la cursurile unei „Şcoli de vară”, obiectivul principal fiind scăderea numărului de elevi cu risc de abandon şcolar, prin conştientizare, sensibilizare şi determinare, în vederea continuării studiilor şi a promovării Bacalaureatului.

 Proiectul „Dă valoare paşilor tăi, pentru viitor!” a început în data de 27 august 2017 (primirea, cazarea elevilor din „grupul ţintă”, festivitatea de deschidere, vizita la Grădina Botanică) şi s-a finalizat pe 10 septembrie. Închiderea a avut loc, ca şi deschiderea,  în Aula „Alexandru Buia”, din cadrul Facultăţii de Agronomie a Universităţii din Craiova. „În cadrul proiectului, au fost cuprinşi 25 de elevi (cls.a XI-a) din  liceul nostru. S-au avut în vedere mai multe aspecte: conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte abandonul şcolar; îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor , prin organizarea de activităţi educaţional-stimulative, de socializare, relaţionare şi de acumulare de informaţii din domeniile de bază ale Facultăţii de Agronomie; implementarea serviciilor de consiliere profesională şi orientare în carieră, prin instrumente specifice inovative şi metode adaptate standardelor naţionale şi europene, etc. ”, a precizat prof. Claudiu Gavrilă, director al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea.

Pregătire pentru viitor

Elevii din „Grupul ţintă (25)” au dobândit cunoştinţe specifice de agricultură, mediu şi biodiversitate, protecţia pădurilor şi a întregului patrimoniu natural, ecologie , zootehnie, agroturism, ş.a.m.d. Competenţele personale crescute ale elevilor sunt vizibile în capacitatea crescută de a interacţiona într-un mod adecvat, în cadrul unei întregi game ale contextelor sociale şi culturale; abilitatea dezvoltată de a organiza eficient timpul … „Au fost mai multe seminarii dedicate educaţiei elevilor. Nu au lipsit vizitele tematice şi de studiu, în Sudul Olteniei (Craiova – Bratovoeşti – Dăbuleni – Gighera – Ciuperceni – Desa), Nordul Olteniei (Craiova – Mânăstirea dintr-un lemn – Mânăstirea Bistriţa – Parcul Naţional „Buila – Vînturiţa” – Rîmnicu Vîlcea). Având în vedere elevii „grupului – ţintă” , , care provin din zone diferite ale Olteniei, s-a organizat şi un simpozion cu tema „Datini şi obiceiuri populare din Oltenia”. Totul a fost făcut pentru a-i iniţia pe tineri şi a le arăta valorile zonei noastre”, a mai spus Claudiu Gavrilă.