Poliţiştii doljeni şi-au prezentat bilanţul pe primul semestru al acestui an, în ceea ce priveşte măsurile de siguranţă în învăţământul preuniversitar

0
227

În semestrul I al anului 2023, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, activitățile    s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007, modificată şi completată prin Legea nr. 29 din 02.03.2010, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, precum și cu sarcinile transmise prin Planul Naţional Comun de Acţiune Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. În acest sens, conducerea IPJ Dolj a prezentat bilanţul perioadei amintite, rezultatele fiind bune.

La nivelul județului Dolj, pentru anul şcolar 2022 – 2023, a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acţiune cu nr. 289.558 din 31.08.2022, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj, încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ,,Oltenia” Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Primăria Municipiului Craiova-Poliția Locală Craiova, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Dolj nr. 274 din 02.09.2022. De asemenea, la nivelul fiecărei subunităţi/secţii de poliție urbane/rurale de pe raza județului Dolj, au fost întocmite Planuri Locale Comune de Acţiune.

Controale peste tot

În judeţul Dolj, în anul şcolar 2022-2023, au funcționat un număr de 566 unităţi de învăţământ preuniversitar (222 cu personalitate juridică şi 344 fără personalitate juridică), 194 în mediul urban (116 cu personalitate juridică şi 78 fără personalitate juridică) şi 372 în mediul rural (106 cu personalitate juridică şi 266 fără personalitate juridică). Dintre acestea, 536 unităţi de învăţământ se regăsesc în sistemul de învăţământ de stat, iar 30 unităţi de învăţământ, în cel privat. După tipul unităților de învățământ distribuite în mediul urban, respectiv rural, situaţia acestora se prezintă astfel:

 • 267 grădiniţe, dintre care 88 în mediul urban şi 179 în mediul rural;
 • 227 şcoli primare/gimnaziale, dintre care 47 în mediul urban şi 180 în mediul rural;
 • 48 licee/colegii, dintre care 37 în mediul urban şi 11 în mediul rural.
  • includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerarele de patrulare ale polițiștilor din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică, ca punct de staționare, pe timpul afluirii și defluirii elevilor, la și de la cursuri;
  • includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerarele echipajelor de poliție rutieră pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri;24 alte unități de învățământ care fac parte din rețeaua școlară (cluburi sportive/cluburi ale copiilor, şcoli postliceale etc.), din care 22 în mediul urban și 2 în mediul rural. “În urma analizei evoluţiei situaţiei operative, în vederea diminuării riscurilor în ceea ce priveşte infracţionalitatea din zona adiacentă unităţilor de învăţământ, structurile cu atribuţii în apărarea ordinii şi liniştii publice au stabilit responsabilităţile şi intervalul orar de acţiune pentru patrulele mixte poliţist – jandarm şi poliţie locală.  Astfel, 27 au fost în municipiul Craiova (11 patrule mixte cu jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova la 11 unități de învățământ, cinci patrule mixte cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj la nouă unități de învățământ și 11 patrule de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Craiova la nouă unități școlare, dintre care două funcționează în câte două sedii distincte); cinci patrule mixte cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj la opt unități de învățământ din municipiile Băilești, Calafat şi oraşele Filiași, Segarcea și Dăbuleni. Pentru asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, au fost realizate următoarele activități: 
   • includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerarele de patrulare ale polițiștilor din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță publică, ca punct de staționare, pe timpul afluirii și defluirii elevilor, la și de la cursuri;
   • includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerarele echipajelor de poliție rutieră pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri;

   Zilnic, în medie, în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, au acționat 142 reprezentanți ai forțelor de ordine (105 poliție, 18 jandarmerie, 19 poliție locală).

   Zilnic, în medie, în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, au acționat 142 reprezentanți ai forțelor de ordine (105 poliție, 18 jandarmerie, 19 poliție locală)”, a precizat comisar -şef de poliţie Laurenţiu Dumitrescu, inspector – şef al IPJ Dolj .

 

 

Cum au arătat activităţile

Au fost organizate 30 planuri de acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dol

În baza planurilor de acțiune întocmite, au fost desfășurate 150 acțiuni, dintre care pentru:

 • 80 pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile;
 • 26 absenteism;
 • 44 în domeniul rutier.
 • În baza Dispoziției I.G.P.R. nr. 4582894 din 19.09.2022, a fost organizată o ședință de lucru între șeful Biroului Siguranța Școlară și șeful Serviciului Rutier, stabilindu-se calendarul de desfășurare al activităților educative în unitățile de învățământ preuniversitar, cu folosirea laboratorului mobil de educație rutieră. Pe parcursul primului semestru al anului 2023, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară și Serviciului Rutier au desfășurat, în comun, în unitățile de învățământ, 17 activități de informare cu privire la regulile de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați copiii, având un numar total de 1537 beneficiari, dintre care 996 preșcolari, 437 elevi și 104 cadre didactice.
 • Au fost organizate 943 activități informativ-preventive în cadrul orelor de curs (495 în mediul urban și 448 în mediul rural), la care au participat 749 elevi (14.488 în mediul urban și 12.261 în mediul rural), astfel:
  • 301 pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență;
  • 191 privind fenomenul de bullying/cyberbullying;
  • 58 pentru prevenirea consumului de droguri;
  • 17 pentru prevenirea traficului de persoane;
  • 46 pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului;
  • 160 privind respectarea regimului circulației rutiere;
  • 170 privind prevenirea delincvenței juvenile.
 • Au fost desfășurate 589 instruiri ale cadrelor didactice cu privire la prevederile legale în domeniul violenței școlare;
 • Au fost realizate 12 participări la ședințele cu părinții în vederea prezentării reglementărilor legale în vigoare, precum și a altor aspecte de interes;
 • Au fost realizate 289 grupuri tematice între polițiști și reprezentanții instituțiilor de învățământ, din care:
  • 1 cu inspectorii școlari;
  • 168 cu directorii unităților de învățământ preuniversitar;
  • 120 cu cadrele didactice implicate în gestionarea fenomenului violenței școlare.
 • Au fost efectuate 25 instruiri ale administratorilor societăților comerciale care cad sub incidența H.G. nr. 128/1994;
 • Au fost desfășurate 18 activități în cadrul a Proiectului pentru prevenirea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar ,,Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!”, desfășurat în cadrul Colegiului Național ,,Carol I” Craiova, având drept beneficiari 416 elevi din ciclul gimnazial și cadre didactice;
 • Au fost desfășurate 356 activități, având drept beneficiari 9415 elevi și cadre didactice, în cadrul Campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar.
 • Au fost identificați/depistați un număr de 49 elevi aflați în situații de risc/vulnerabili:
  • 34 absenteism:
   • 14 în școli gimnaziale / primare;
   • 20 în licee / colegii.
  • 10 autori de infracțiuni:
   • 4 în școli gimnaziale / primare;
   • 6 în licee / colegii.
  • 5 victime ale infracțiunilor:
   • 2 în școli gimnaziale / primare;
   • 3 în licee / colegii.

 

 • Au fost consiliați 60 elevi aflați în situații de risc;
 • Au fost întocmite și transmise 84 informări către instituțiile cu atribuții specifice privind siguranța școlară (30 informări către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 23 informări către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, 14 informări către unitățile de învățâmânt, 17 informări către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), în urma evenimentelor sesizate sau a aspectelor constatate cu ocazia activităților desfășurate, în vederea adoptării unor măsuri pentru prevenirea comiterii unor incidente similare;
 • Au fost întocmite 37 analize post-cauzale, ca urmare a evenimentelor sesizate;
 • Au fost înregistrate 17 petiții/reclamații/sesizări ce au legătură cu siguranța școlară, altele decât cele cu caracter penal;
 • Au fost realizate 17 activități de mediatizare/promovare a activităților desfășurate.

 

Infracţionalitatea şcolară sesizată

 

În semestrul I al anului 2023, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Dolj, au fost sesizate un număr de 40 infracțiuni, cu 6 fapte mai puține față de perioada similară a anului 2022, ceea ce reprezintă o scădere de 13,04%. În școlile generale au fost sesizate 16 infracțiuni, reprezentând 40% din total, iar numărul infracțiunilor săvârșite în licee/colegii este de 24, reprezentând 60% din total. Din punct de vedere al mediului în care au fost comise, 26 fapte penale sesizate au fost comise în mediul urban, reprezentând 65% din total, iar 14 fapte au fost comise în mediul rural, reprezentând aproximativ 35% din total. Totodată, 85% dintre infracțiuni au fost săvârșite în incinta unităților de învățământ preuniversitar (34  fapte), în timp ce în zona adiacentă acestora au fost sesizate 6 infracțiuni (15%). Raportat la genul infracțiunilor sesizate/săvârșite, au fost constatate următoarele:

 

 • Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: 31
 • Lovirea sau alte violențe = 28
 • Vătămarea corporală din culpă = 3
 • Infracțiuni contra libertății persoanei: 1
 • Amenințarea =1
 • Infracțiuni contra libertății si integritatii sexuale: 1
 • Agresiune sexuală =1
 • Infracțiuni contra patrimoniului: 1
  • Furtul = 1
 • Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice: 2
  • Portul sau folosirea de obiecte periculoase = 2
 • Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: 4
  • Purtarea abuzivă = 4.

Distribuția faptelor penale sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ în funcție de tipul faptei, indică faptul că, în primul semestru al anului 2023, ponderea cea mai ridicată (77,5%) este deținută de Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății (31 fapte), respectiv 28 fapte de Lovirea sau alte violențe și  trei fapte de Vătămare corporală din culpă. Cu referire la subiecții activi și pasivi ai infracțiunilor, se constată faptul că aceștia provin din rândul elevilor, în procent de 97,22% în cazul victimelor (35 din 36 victime), respectiv 94% în cazul autorilor(47 din 50 autori). În perioada analizată, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora nu au fost înregistrate evenimente deosebite cu impact mediatic.Tot cu privire la perioada analizată, se menţionează că au fost aplicate 73 sancțiuni contravenționale, vizând încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 (13), Legii nr. 333/2003Rep. (1) și ale altor acte normative (59).

Asigurarea pazei

 Din punct de vedere al modului de asigurare a protecției, situaţia unităţilor de învâțământ preuniversitar, se prezintă astfel:

 • 497 dintre unitățile de învățământ dețin analiză de risc la securitatea fizică, dintre care 174 în mediul urban și 323 în mediul rural (+9);
 • 18 unități de învățământ sunt asigurate exclusiv cu pază umană, dintre care 9 în mediul urban și 9 în mediul rural (-1);
 • 77 unități de învățământ dispun, concomitent, atât de pază umană, cât și de sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției, dintre care 66 în mediul urban și 11 în mediul rural (-6);
 • 378 dintre unitățile de învățământ sunt dotate exclusiv cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției, dintre care 99 în mediul urban și 279 în mediul rural (+1).
 • 93 unități de învățământ nu dispun de pază umană și nu sunt dotate cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției, dintre care 20 în mediul urban și 73 în mediul rural (-61). În perioada de referință, au fost efectuate 122 controale pe linia sistemelor de securitate de către polițiștii din cadrul compartimentelor Sisteme de Securitate și de către polițiștii desemnați să desfășoare activități pe această linie de muncă, fiind întocmite procese-verbale în care au fost consemnate aspectele constatate și stabilite măsuri pentru remedierea deficiențelor în termen de 60 zile, astfel încât fiecare unitate de învățământ să întreprindă demersuri pentru crearea unui sistem de protecție eficient, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003R, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare

Concluzii

 

 • Infracționalitatea școlară sesizată a scăzut de la 46 infracțiuni sesizate în primul semestrul al anului 2022 la 40 infracțiuni sesizate în perioada similară a anului 2023.
 • Totodată, 34 infracțiuni (-6) au fost săvârșite în incinta unităților de învățământ preuniversitar, reprezentând 85% din total, în timp ce în zona adiacentă acestora au fost sesizate 6 fapte (la fel ca în perioada similară a anului trecut), reprezentând 15% din total.
 • Ponderea faptelor sesizate o reprezintă infracţiunile cu un grad de pericol social redus, respectiv infracțiunile de ,,Lovirea sau alte violenţe”;
 • La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Dolj, se mențin încă riscuri generate de superficialitatea/lipsa controlului acces în unitățile școlare, precum și de neimplementarea măsurilor de securitate prevăzute în analizele de risc.
 • Nu au fost întâmpinate dificultăţi, pe parcursul semestrului I al anului 2023, în derularea activităţilor circumscrise Planului Teritorial Comun de Acţiune.

Măsuri

 Pentru eficientizarea activităţii de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, a creșterii siguranţei elevilor şi a personalului didactic din judeţul Dolj, în semestrul II al anului 2023, se vor executa următoarele măsuri:

 • Constituirea dispozitivelor de ordine și siguranță publică în raport de evoluția situației operative în vederea creșterii eficienței acestora în planul prevenirii și combaterii faptelor antisociale în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
 • Intensificarea activităţilor informativ-preventive de pregătire antiinfracțională și antivictimală a elevilor, concomitent cu sensibilizarea cadrelor didactice de a transmite poliţiştilor de siguranță școlară, polițiștilor de proximitate, poliţiştilor din cadrul secțiilor/posturilor de poliție cazurile unor elevi aflați în situații de risc/vulnerabili, în scopul prevenirii delincvenței juvenile.
 • Organizarea și desfășurarea unor acțiuni pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică în zona unităților de învățământ, la afluirea și la defluirea elevilor, pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale, verificarea modului de executare a serviciului de către personalul de pază și în special verificarea modului de realizare a controlului accesului în incinta unităţilor de învăţământ.
 • Organizarea și desfășurarea unor acțiuni pentru prevenirea absenteismului școlar și a delincvenței juvenile, în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
 • Continuarea activităţilor specifice pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin prezența echipajelor de poliţie rutieră în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar în special pe timpul afluirii și defluirii la și de la cursuri a elevilor și a părinților/însoțitorilor.
 • Informarea instituțiilor și autorităților publice cu atribuții conform Legii nr. 35/2007 privind siguranța în unitățile de învățământ, referitor la problemele, neajunsurile și deficiențele constatate în domeniul siguranței școlare în vederea luării măsurilor legale și remedierii acestora.