Emoţii mari pentru absolvenţii de Medicină care susţin Rezidenţiatul

0
48

rezidentiat 1Nu mai puţin de 576 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, farmacie şi medicină dentară vor susţine duminică, la Craiova, concursul de Rezidenţiat. Concurenţă mare va fi la medicină acolo unde, pentru cele 270 de locuri se vor bate 454 de candidaţi. Şi la medicină dentară sunt doi candidaţi pe loc, în timp ce la farmacie, 60 de absolvenţi vor concura pentru doar 11 locuri disponibile. 

Şi în acest an Craiova este centru de examinare locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

La nivel naţional, la concursul de Rezidenţiat s-a înscris un număr de 6.091 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie. Cei mai mulţi, 4.533, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, 1.062 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 496 vor susţine specialitatea în farmacie.

Noutăţi la concursul din această toamnă

Concursul de Rezidenţiat din acest an vine cu noutăţi pentru absolvenţii care îl promovează. O serie de specialităţi a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. Astfel, mai multe comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii au solicitat armonizarea curriculelor de pregătire cu cele europene, ceea ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregătire avute anterior anului 2010 sau majorarea duratei de pregătire.

În opinia specialiştilor, majorarea este susţinută de faptul că şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene există o tendinţă generală în acest sens, tendinţă agreată şi de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti.

Câteva dintre specialităţile la care creşte durata rezidenţiatului sunt chirurgie toracică (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie şi gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga listă  de specilităţi se găseşte în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. Demersul Ministerului Sănătăţii de revizuire a duratelor de pregătire a fost susţinut şi de Colegiul Medicilor din România.rezidentiat

O singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu

O altă noutate este înfiinţarea specialităţilor care vizează patologia pediatrică. Astfel, au fost create noi specialităţi: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Curricula pentru acestor noi specialităţi este în curs de elaborare, având trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani.

Pentru medicina dentară s-a înfiinţat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, specialitatea de pedodonţie, cu o durată de pregătire de 3 ani.

Anul acesta, concursul de rezidenţiat va avea loc în data de 20 noiembrie în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, cu clasificare unică pe ţară.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu completările ulterioare.