Încă un an cu aceeaşi conducere la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj

0
253

Doar 26 de oameni de afaceri au fost prezenţi…

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj nu a putut să se desfăşoară în urmă cu o săptămână din lipsă de cvorum. Ieri, în conformitate cu prevederile statutului, s-a desfăşurat această şedinţă fără să se mai ţină cont de numărul întreprinzătorilor prezenţi în sală. Din 1.700 de firme, câte sunt înregistrate la Registrul Comerţului, 274 sunt înscrise şi la Camera de Comerţ. Dintre acestea, doar 40 şi-au plătit cotizaţia. Aşadar, 26 a fost numărul oamenilor de afaceri care au răspuns prezent, ieri, la cea de-a doua chemare. Un număr îngrijorător de mic am spune noi, pentru un fost oraş industrial, pentru un oraş cu trei universităţi, din care una privată. De ce nu mai au încredere oamenii de afaceri în această formă de organizare? De ce întreprinzătorii nu îşi plătesc cotizaţiile, de ce nu gravitează oamenii de afaceri în jurul Camerei de Comerţ, aşa cum se întâmplă în alte regiuni sau în alte ţări, au fost întrebări la care s-a încercat să se afle răspunsuri.

Agitaţia a fost mai mare cu o zi înaintea Adunării Generale, decât în ziua respectivă.  Pe timpuri, oamenii de afaceri din Dolj, membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie nu aveau loc în sala de spectacol a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova sau în sala de festivităţi a Casei Tineretului. Ieri, întreprinzătorii privaţi au fost găzduiţi într-o sală mică de şedinţe, unde, de regulă se desfăşoară şedinţele Colegiului de Conducere sau sunt primite delegaţiile străine. Oamenii de business din Craiova, cei care ar trebui să-i plătească pe bugetari au stat lejer… chiar pe câte două scaune. La ora 14.00, a bătut gongul, s-a făcut prezenţa, iniţial s-au numărat vreo 18 oameni de afaceri, apoi s-au mai strâns câţiva… undeva în jur de 26… până la finele adunării s-au împrăştiat şi aceştia, plecând unul, câte unul…

Şapte puncte plus diverse

S-a dat citire ordinii de zi. Şapte puncte plus diverse. S-a propus o modificare şi anume, să se înceapă cu punctul 7, la care s-a schimbat forma.  S-a propus înlocuirea alegerii unui nou preşedinte şi a unui nou Colegiu de Conducere, pentru perioada aprilie 2016 – aprilie 2020, cu prelungirea mandatului actualului preşedinte şi actualului Colegiu de Conducere cu un an de zile. Din ce motiv s-a făcut această propunere. „În conformitate cu statutul Camerei în care dorim să-l păstrăm în formă şi conţinut este scris pe de o parte, că pot candida ca membri ai Colegiului, reprezentanţi ai firmelor care au făcut plata în termen. În această situaţie se găseau 11 firme. Există un al doilea punct ca prevedere statutară şi anume, numărul membrilor Colegiului este de 17. În consecinţă, chiar dacă toţi care şi-au plătit cotizaţia în termen, ar fi acceptat să candideze, i-am fi votat în totalitatea lor, dar tot nu s-ar fi îndeplinit condiţia, şi anume, aceea să fie 17 în Colegiu. Ţinând cont de acest aspect precum şi de posibilitatea conform statutului de a se propune prelungirea mandatului, Colegiul de Conducere a votat în unanimitate prelungirea mandatului cu un an.  Acest lucru s-a întâmplat în istoria Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de două ori, dar şi alte Camere de Comerţ, care au avut adunări generale înaintea noastră au recurs la această măsură. Aşadar, vă supun şi dumneavoastră propunerea de a se prelungi mandatul cu un an”, a spus ing. Gabriel Vlăduţ, preşedintele CCI Dolj.

„La data actuală numai 12 membri îndeplineau condiţia de achitare în termen a cotizaţiei anuale”

Constantin Răducănoiu, directorul SC Parc Turism SA, membru în Colegiul de Conducere, prezent la Adunarea Generală, a venit cu o altă propunere şi anume, să se lase un timp de două luni, pentru achitarea cotizaţiei, pe motiv că nu au aflat foarte mulţi oameni de afaceri de această Adunare Generală, după care întreprinzătorii să se reîntâlnească şi să facă alegeri statutare. „Pe ordinea de zi figurează şi modificări ale statutului. De exemplu, se doreşte eliminarea sintagmei „la termen”. Sigur că, din păcate, la data actuală numai 12 îndeplineau condiţia de achitare în termen a cotizaţiei anuale până la 31 decembrie. Colegiul de Conducere are 17 membri. Şi merg mai departe. Din membri Colegiului de Conducere numai trei îndeplineau această condiţie, iar din afara Colegiului, un număr de 9. Este şi o altă situaţie statistică  la zi, că au mai plătit cotizaţia, îndeplinind această cerinţă statutară, încă 18, au îndeplinit într-un fel pentru că au plătit pentru 2015 şi cotizaţia aferentă anului 2014. Şi atunci pentru ca membrii să fie mult mai aproape şi să le creăm şanse egale pentru a îndeplini condiţia modificată a statutului pentru că oricum 18 în afara statutului plus 12 fac 30, mai sunt alte firme care îşi doresc să-şi plătească pe modificarea statutului. Atunci sunt şanse ca mult mai mulţi membri să se încadreze în prevederile statutare şi să participe la alegeri, pentru că, fără îndoială este nevoie de un suflu nou în componenţa Colegiului de Conducere. Am propus în Colegiul de Conducere pe un an pentru că am mers pe cutuma Camerei că de două ori s-a procedat astfel. Revin şi cred că prelungirea termenului cu două luni este un termen rezonabil. Cred că şi pentru angajaţii Camerei e timp suficient pentru a încunoştinţa pe toţi membrii Camerei de schimbările statutare şi să le creăm posibilitatea la toţi, în mod egal să poată să acceadă la organele de conducere ale Camerei”, a subliniat Constantin Răducănoiu.

„Se vede că există o relaţie nu foarte bună între Cameră şi membrii ei”

Au fost astfel supuse la vot cele două propuneri, de prelungirea a mandatului preşedintelui şi Colegiului de Conducere cu un an, respectiv cu două luni. Cei prezenţi în sală au votat varianta cu un an de zile şi s-a trecuta mai departe la discutarea şi votarea celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi. S-a dezbătut şi aprobat Raportul de Conducere al CCI Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 12.04.2012 – 31.03.2016. De asemenea, s-a dat citire Raportului privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015. A urmat prezentarea şi aprobarea Raportului de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT privind activitatea desfăşurată de la adunarea generală din 07.05.2015. Apoi s-a votat descărcarea de gestiune. Membrii Camerei prezenţi la Adunarea Generală au votat în unanimitate Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016. S-a stabilirea nivelului indemnizaţiilor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului, dar s-a făcut menţiunea că aceste indemnizaţii nu au fost ridicate de actualul preşedinte sau de membrii Colegiului.  S-a trasat şi obiective generale ale CCI Dolj pentru perioada 2016-2020.  „Aş avea câteva observaţii vizavi de obiectivele viitoare ale Camerei. Şi anume, aş dori să atrag atenţia din punctul meu de vedere, dar şi al oamenilor cu care am avut discuţii în ultima perioadă, că organizaţia noastră se află într-o situaţie critică şi cred că ar trebui depuse toate eforturile. Să încercăm să dăm un semnal că trebuie cumva să mergem mai departe dar să şi schimbăm ceva în ceea ce activitatea Camerei. Din ceea ce aţi prezentat statistic dumneavoastră se vede că există o relaţie nu foarte bună între Cameră şi membrii ei, poate ar trebui început cu stabilizarea relaţiei cu membrii Camerei  şi după aceea să mergem mai departe”, a subliniat Dragoş Troanţă Turculeanu, membru al Camerei de Comerţ.

„Până la urmă oamenii de ce se asociază…?!”

Dan Cherciu, patronul companiei Polisea din Craiova, a menţionat că a aderat de curând la Camera de Comerţ, dar a ţinut să spună şi de ce o perioadă de timp a fost nevoit să renunţe. Asta pentru că nu îşi regăsea interesele firmei, că nu era reprezentat aşa cum  trebuie de Camera de Comerţ. A ridicat trei probleme, extrem de interesant, care ar putea deveni obiective principale ale Camerei de Comerţ, ele regăsindu-se în mod cert pe agenda oricărui om de afaceri din Craiova. „Îndrăznesc să vă spun cam ce cred eu că ar aştepta un potenţial membru care ar adera la o astfel de organizaţie. Răspunsul ar fi să încercăm să învăţăm de la partenerul nostru social, care sunt sindicatele. Până la urmă oamenii de ce se asociază în Sindicate ?! Şi sunt exemple de sindicate destul de puternice la nivelul Craiovei. În sindicate oamenii îşi simt apărate interesele. Eu vă dau exemplu, noi, oamenii de afaceri nu am reacţionat. Trăim în oraşul în care taxele pentru agenţii economici sunt cele mai mari din ţară, maxim, permis de lege. Noi nu ne-am manifestat în niciun fel, astfel ca să impunem administraţiei locale, aşa cum au făcut-o oamenii de afaceri de la Cluj, să reducă acest nivel. Eu cred că un lobby din partea Camerei de Comerţ, o reacţie, o manifestare, ca reprezentată a mediului de afaceri, ar fi putut să obţină măcar nivelul de la Cluj, acolo fiind aproape la jumătate faţă de nivelul taxelor pe care le plătim noi la Craiova. Camera de Comerţ ar putea să ne pună la dispoziţie informaţii despre firme, eu de exemplu nu cunosc pe toţi oamenii de afaceri şi fac contracte pentru firma, pentru diferite produse cu societăţi din alte oraşe. Poate că şi aici aş găsi produsele pe care eu le aduc din alte localităţi dar nu cunosc, nu am datele de contact. Ar putea Camera de Comerţ să facă şi întâlni informale cu noi, oameni de afaceri, să ne întâlnim mai des…”, a spus Dan Cherciu.