După ce unitatea sanitară va trece în subordinea Ministerului Sănătăţii / Medicii de la Spitalul CFR îşi vor păstra locul de muncă

0
136

După aprobarea ordonanţei-de-urgenţă referitoare la trecerea a 13 spitale din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Ministerului Sănătăţii, nici unul dintre medicii care lucrează în aceste unităţi sanitare nu îşi va pierde locul de muncă. Cel puţin asta susţin reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

Autorităţile au precizat că acest transfer nu îi va afecta pe medici, care îşi vor putea desfăşura în continuare activitatea în spitalele în care lucrează şi în prezent.  Potrivit acestuia, cele două spitale din Bucureşti care vor rămâne la Ministerul Transporturilor în primă fază vor realiza politicile cu privire la bolile profesionale din sector.

Proiectul de act normativ este finalizat din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor şi urmează o verificare din partea Ministerului Sănătăţii, astfel încât săptămâna viitoare, cel mai probabil, proiectul de ordonanţă va fi adoptat.

13 spitale trec în subordinea Ministerului Sănătăţii

Cel târziu până în luna martie a acestui an, spitalele CFR din ţară, cu excepţia celor din Bucureşti, vor trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Ministerului Sănătăţii.

În prezent, reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor are în componenţă 15 spitale amplasate în zonele în care se află regionalele C.F. Între acestea, şi unitatea sanitară din Craiova, la care se adaugă cele două din Bucureşti – Spitalul Clinic nr.1 Căi Ferate Witting şi Spitalul Clinic nr. 2 Căi Ferate – şi cele din Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Iaşi, Paşcani, Braşov, Drobeta-Turnu Severin, Ploieşti, Simeria, Constanţa, Galaţi şi Sibiu.

Se desfiinţează Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor

Proiectul de act normativ, postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, la finalul lunii ianuarie, prevede, pe lângă transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii, şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului, precum şi preluarea activităţi acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz.

De asemenea, sumele alocate din bugetul de stat, pe anul 2013, pentru Ministerul Transporturilor, aferente unităţilor sanitare cu paturi, ar urma să se transfere în bugetul Ministerului Sănătăţii cu aceeaşi destinaţie. Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor aferente unităţilor sanitare cu paturi care se transferă Ministerului Sănătăţii va fi asigurată din bugetul Ministerului Transporturilor.

Conform proiectului de ordonanţă, drepturile şi obligaţiile existente la data încetării activităţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, încheiate de aceasta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, se preiau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, din raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îşi desfăşoară activitatea.

În plus, personalul Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor va fi preluat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi, după caz, casele de asigurări de sănătate judeţene, pe baza opţiunii individuale a personalului, cu aprobarea CNAS. Aceleaşi instituţii vor prelua şi patrimoniul Casei de Asigurări a Ministerului Transporturilor.