Burse de cercetare pentru 30 de doctoranzi şi 40 de postdoctoranzi ai Universităţii din Craiova

0
101

Universitatea din Craiova a primit pe data de 31 ianuarie a.c., din partea Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, decizia privind aprobarea prealabilă a finanţării proiectului strategic Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi post-doctoranzi”, proiectul fiind câştigat prin competiţie naţională.

Potrivit rectorului Universităţii din Craiova, Dan Claudiu Dănişor, bugetul total al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 12.730.412,66 lei. «Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova – în calitate de lider de proiect, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara. Proiectul îşi propune două obiective. Este vorba de îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituţională şi ştiinţifică a doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat. Cel de-al doilea obiectiv îl reprezintă dezvoltarea reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi şi consolidarea legăturilor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri», a afirmat rectorul Universităţii din Craiova, Dan Claudiu Dănişor.

1.800 de lei pentru doctoranzi şi 3.700 lei postdoctoranzi, bursa lunară

Dan Claudiu Dănişor

Grupul-ţintă din cadrul proiectului câştigat de Universitatea din Craiova este format din 80 de doctoranzi (30 ai Universităţii din Craiova) şi 90 de cercetători postdoctorat (40 de la Universitatea din Craiova), de la nivelul celor patru parteneri instituţionali pentru mai multe domenii de cercetare: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inOivative, spaţiu de securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste. “Pe durata proiectului, doctoranzii şi postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretiza în burse lunare de 1.800 lei(doctoranzi) şi 3.700 lei (postdoctoranzi), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate internă şi internaţională în centre de cercetare şi inovare, institute de cercetare şi universităţi din Uniunea Europeană. De asemenea,cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetării, în spaţiul UE sau în România”, a completat rectorul Universităţii din Craiova.