Elevii se întorc luni la şcoală

0
81

După ce s-au bucurat de vacanţa intersemestrială care a durat o săptămână, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 10 februarie a.c., când începe semestrul al II-lea din anul şcolar 2013-2014.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, următoarea vacanţă, cea de primăvară, este cuprinsă între 12 şi 22 aprilie, după care elevii vor reveni în bănci imediat după Paştele Ortodox, pe 23 aprilie. În acest an, până la data de 23 mai se vor desfăşura şi examenele de evaluare naţională, la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. După aproape două luni de studii şi teze, vineri, 20 iunie, se va încheia cel de-al doilea semestru, iar elevii vor intra în vacanţa de vară, până pe 14 septembrie.

33 de săptămâni de studiu pentru liceeni

Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale se vor încheia în data de 30 mai 2014. De asemenea, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se vor încheia în data de 13 iunie 2014. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, şi pentru clasele din învăţământul profesional de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile, iar stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. În ceea ce priveşte învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Potrivit ordinului, în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

„Şcoala altfel” – în perioada 7-11 aprilie 2014

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice data de 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei şi 5 iunie – Ziua Învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 7-11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific