Noi reguli în materie de concurenţă pentru protejarea drepturilor consumatorilor

0
363
Man's Hands Signing Document --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Man’s Hands Signing Document — Image by © Royalty-Free/Corbis

Persoanele fizice sau juridice care au suferit un prejudiciu în urma încălcării legislaţiei din domeniul concurenţei de către o companie au dreptul să solicite instanţelor de judecată despăgubirea integrală a prejudiciului suferit, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptată astăzi de guvern.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva 2014/104/UE privind anumite norme care guvernează acţiunile în despăgubire în cazul încălcărilor legislaţiei în materie de concurenţă a statelor membre şi a Uniunii Europene.

Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, competenţa de a soluţiona cererile de reparare a prejudiciului cauzat de încălcarea legislaţiei de concurenţă de către o firmă revine Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, împotriva hotărârii acesteia putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Persoanele prejudiciate au dreptul la despăgubire integrală, constând în cuantumul despăgubirii aferente pierderii efective şi pierderii de profit, la care se adaugă plata dobânzii şi cheltuielile de judecată. Despăgubirea integrală nu va conduce însă la acordarea unei despăgubiri excesive.

De asemenea, actul cuprinde dispoziţii exprese cu privire la documentele şi informaţiile cuprinse în dosarul autorităţii de concurenţă, la care părţile care solicită despăgubiri în instanţă nu vor avea acces, respectiv:

Ø declaraţiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicării politicii de clemenţă;

Ø solicitările de reducere a amenzii prin care firmele îşi asumă, în mod clar şi neechivoc, răspunderea pentru încălcarea Legii concurenţei.

Referitor la termenele de prescripţie, ordonanţa de urgenţă stipulează că dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie în termen de 5 ani.

Termenul de prescripţie nu începe să curgă înainte de încetarea practicii anticoncurenţiale şi înainte ca reclamantul să fi cunoscut:

Ø comportamentul adoptat şi faptul că acesta constituie o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă;

Ø faptul că încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă i-a adus un prejudiciu;

Ø identitatea autorului încălcării.

Termenul de prescripţie se suspendă pe perioada în care autoritatea de concurenţă desfăşoară acţiuni în scopul investigării sau investigaţii cu privire la o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă la care se referă acţiunea în despăgubire. Prescripţia nu se va împlini înainte de expirarea unui termen de un an de la data rămânerii definitive a deciziei de constatare a încălcării emise de autoritatea de concurenţă sau, după caz, de la data închiderii procedurii de investigare.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă modifică şi completează dispoziţiile Legii concurenţei (nr.21/1996), astfel încât să se asigure instrumentele legale necesare Consiliului Concurenţei pentru a interveni eficient ori de câte ori este nevoie pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal în beneficiul consumatorului.