Reţea Juridică Transfrontalieră

0
406

_DSC5936Baroul Dolj (Romania) şi Baroul Vidin (Bulgaria), în calitate de beneficiari ai proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, cod proiect 16.4.2.023, cod sistem ROBG-162, anunţă crearea Reţelei Juridice Transfrontaliere care a fost realizată în urma semnării la data de 31 mai 2017 a unui Acord de Parteneriat între centrele juridice transfrontaliere înfiinţate în cadrul celor două barouri.
Reţeaua Juridică Transfrontalieră este formată din:
Centrul Juridic Transfrontalier Român, înfiinţat în cadrul Baroului Dolj (Romania), bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D Craiova, jud. Dolj, Romania, cod postal 200678, tel. +40351408430, fax +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro, reprezentat de domnul avocat Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj
şi
Centrul Juridic Transfrontalier Bulgar, înfiinţat în cadrul Baroului Vidin (Bulgaria), str Targovska, nr.2, Vidin, Bulgaria, 3700, tel. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com, reprezentat de domnul avocat Kiril Atanasov Gruev, Decanul Baroului Vidin
Reţeaua este necesară pentru abordarea unitară a proceselor legate de producere, prelucrare, stocare şi difuzare a informatiilor în domeniul juridic legate de ocupare şi mobilitate a forţei de muncă în zona Dolj-Vidin.
Rolul acestei reţele de centre este de a furniza grupului ţintă şi beneficiarilor indirecţi din Dolj şi Vidin servicii de informare şi consultanţă în domeniul juridic, prin crearea şi dezvoltarea unei baze de date comune, pentru o mai bună ocupare şi activare a mobilităţii forţei de muncă în zona de graniţă.
Această bază de date comună va conţine informaţii despre legislaţia în domeniul juridic a celor două ţări, angajatorii din zona transfrontalieră din domeniul juridic, precum şi rezultatele studiului şi ale strategiei comune privind ocuparea şi mobilitatea în zona transfrontalieră în domeniul juridic, ce vor fi elaborate în cadrul proiectului.
Grupul ţintă este constituit din 300 persoane (din care 150 români şi 150 bulgari), studenţi sau tineri absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, ori alte persoane dornice să se perfecţioneze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbaţi.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanţat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată şi incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.
Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.
Proiectul urmăreşte încurajarea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin prin crearea unei reţele de centre care vor furniza populaţiei servicii de informare şi consultanţă juridică, dar şi prin participarea grupului ţintă la conferinţe ştiinţifice pe teme juridice în România şi Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română şi limba bulgară).
Vor fi organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migraţia transfrontalieră, legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier.
Proiectul va aduce oportunităţi noi pentru avocaţii din Barourile Dolj şi Vidin prin realizarea unui studiu şi a unei strategii referitoare la nevoile pieţei juridice.
În plus faţă de beneficiile ocazionate de activităţile sale, proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” prezintă şi oportunitatea dezvoltării capacităţii instituţionale a Baroului Dolj şi a Baroului Vidin de a implementa proiecte cu finanţare europeană.