Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenţi de liceu care au obţinut premii la olimpiadele naţionale şi internaţionale

0
392

euroTinerii absolvenţi de liceu cu rezultate deosebite la învăţătură pot primi granturi de cercetare, potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Executiv.

Este vorba despre programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”, destinat absolvenţilor care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade naţionale şi internaţionale.

Sunt eligibili pentru acordarea grantului candidaţii care sunt absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaţionale sau naţionale de ştiinţe şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2017-2018.

Grantul se acordă fiecărui candidat înmatriculat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 (licenţă) şi, după caz, conform deciziei studentului, şi din ciclul 2 (masterat) şi are o valoare anuală stabilită în funcţie de performanţa obţinută de fiecare candidat:

Ø pentru laureaţii la olimpiade internaţionale se acordă suma de 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3000 de euro pe an pentru locul 2, 2500 de euro pe an pentru locul 3;

Ø pentru laureaţii la olimpiade naţionale se acordă suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an pentru locul 2, 1500 de euro pe an pentru locul 3;

Suplimentar faţă de aceste sume, se mai pot acorda:

Ø 500  euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente  ştiinţifice internaţionale şi/sau pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;

Ø max. 3500 euro/an/echipă formată din cel puţin 5 studenţi, provenind din una sau mai multe universităţi, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi clasifică la concursuri internaţionale de prestigiu.

Sumele se asigură de către Ministerul Cercetării şi Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Naţională a României în data începerii anului  universitar din anul respectiv, şi se plătesc către instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul.

Studentul va trebui să realizeze un raport ştiinţific cu privire la activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul grantului, pe care îl va prezenta în cadrul seminarului facultăţii sau al altei manifestări ştiinţifice stabilite de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

De asemenea, studentul va avea obligaţia de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 (licenţă), respectiv, pentru ciclul 2 (master) şi de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unităţi şi instituţii din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional şi de a desfăşura activităţi CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare şi perioada efectuării şi absolvirii studiilor doctorale într-o instituţie organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă.

Ministerul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor asigura evaluarea impactului implementării Grantului Regele Carol I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza acestei evaluări vor supune Guvernului spre aprobare măsuri privind continuarea acestuia.

Programul reprezintă o componentă a unui porgram mai amplu, denumit Brain Return, care va urmări problematica dezvoltării carierei ştiinţifice în ansamblu, ca şi cea a colaborării cu cercetătorii din diaspora ştiinţifică, inclusiv posibilităţile de întoarcere în ţară a acestora.