Bunavestire

0
458

“Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac; Fiul lui Dumnezeu Fiul Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte; pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”.

Bunavestire sau Blagoveştenia către Maica Domnului este un Praznic Împărătesc al Bisericii Ortodoxe, sărbătorit la 25 martie. După Sfânta Tradiţie, când Maria avea doar cincisprezece ani, în conformitate cu Evanghelia după Luca 1:26-38, Arhanghelul Gavriil îi apare Sfintei Fecioare şi îi spune că va concepe şi naşte un fiu: “Bucură-te, ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei… Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu, şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema…” (Luca 1, 28-32). Iar Fecioara, cutremurându-se în sufletul ei, s-a smerit voii lui Dumnezeu, zicând: “Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). Şi Arhanghelul l-a vestit în vis şi pe Iosif (tutorele şi logodnicul Mariei, care nu se atinsese de ea, ci o avea doar în grijă) de zămislirea şi naşterea cea minunată: “Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt…” (Matei 1, 20). Această zi este fixată exact la nouă luni înainte de Crăciun, fiind astfel aleasă de Părinţii Bisericii ca să indice că Hristos a fost conceput într-o perioadă de timp perfectă “din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria”, aşa cum este precizat în Crezul Niceo-Constantinopolitan. Din clipa în care Maria a rostit cu smerenie, dar şi cu fermitate, cuvântul hotărâtor “fie”, echivalentul lui “Să fie lumină!” de la începutul Genezei, Sfânta Treime a intrat în contact nemijlocit cu făptura omenească şi, astfel, a fost deschis “circuitul slavei”, care va readuce pe om prin Sfântul Duh la Dumnezeu Tatăl.  De obicei, sărbătoarea Buneivestiri cade în Postul Mare, dar, cu toate acestea, este o zi de bucurie. Astfel, postul este mai puţin aspru în această zi, fiind admis consumul de peşte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca şi noi să o cinstim pe Maica Domnului aşa cum a făcut-o Arhanghelul Gavriil, să învăţăm de la Maica Domnului smerenia şi să avem nădejdea că Dumnezeu lucrează totdeauna spre binele nostru, chiar dacă nu înţelegem taina marilor bucurii sau taina marilor încercări prin care trecem. Astfel, Bunavestire este sărbătoarea în care vestea cea bună este aceasta: Dumnezeu ne iubeşte şi doreşte să ne dăruiască viaţa Lui cerească şi fericirea Lui cea veşnică!  Amin!

Preot LIVIU SĂNDOI