Program comun pentru combaterea consumului de droguri în şcoli

0
53

drog drog 1

Începând cu această lună – finalitate în iunie 2017, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj are în lucru un adevărat proiect – „În pragul vieţii -7” , unul destinat prevenirii şi combaterii consumului de droguri în rândul tinerilor, cu precădere în cel al elevilor. Principalul partener este Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, care este implicat în totalitate în acest program.

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a prezentat, la sfârşitul anului 2013, o statistică, bazată pe studiile europene din domeniu, privind prevalenţa consumului de droguri la nivelul întregii populaţii a României. S-a constatat că debutul în consumul de produse halucinogene se înregistrează la 14 ani, cea mai mică vârstă pentru canabis este la 10 ani, iar, pentru noi substanţe psihoactive (NSP) , 12 ani s-a dovedit cel mai propice moment pentru iniţiere. De asemenea, ANA a lansat, în septembrie 2016 , un studiu, având drept componentă cercetarea europeană specifică, prin care s-au reliefat procente îngrijorătoare în ceea ce priveşte consumul de alcool, tutun şi produse psihotrope în rândul adolescenţilor. În judeţul Dolj, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Craiova, s-au prezentat, în anul 2014, 129 de persoane consumatoare, în 2015 au fost 116 cazuri, iar, până în luna august 2016, inclusiv, au fost 86 de tineri care au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. „Amploarea fenomenului, numărul mare de solicitări, precum şi faptul că, oricât de mult şi-ar dori, specialiştii CPECA Dolj nu pot acoperi un întreg judeţ, ne-am propus să adoptăm şi alte abordări, aşa încât informaţia corectă să ajungă şi la elevii din celelalte municipii şi oraşe, dar şi în mediul rural din judeţul nostru . Astfel, ca urmare a unei foarte bune colaborări cu conducerea şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, precum şi a expertizei anilor anteriori, s-a decis desfăşurarea proiectului on-line, prin postarea şi pe site-ul ISJ Dolj, astfel încât să poată fi accesat şi implementat de către toate cadrele didactice care doresc să se implice, indiferent de localitatea în care îşi îndeplinesc atribuţiile”, a precizat subcomisar  Geta Florescu, specialist prevenire, coordonatorul proiectului „În pragul vieţii – 7”, din partea CPECA Dolj.

Şase teme pentru 600 de elevi

Grupul ţintă este format din elevii a 30 de clase de liceu (10 unităţi şcolare) din Craiova şi judeţul Dolj, beneficiari direcţi fiind 600 de tineri din învăţământul liceal. Din echipa de proiect mai fac parte coordonatorii de programe din liceele implicate şi profesorii – diriginţi. Sunt şase teme puse în dezbatere: „Drogurile – definiţie, clasificări, efecte”; „Drogurile şi relaţiile interumane – Discernământul în situaţii limită”; „Goana după extaz”; „Imaginea de sine”; „Adolescenţa, Independenţa= asumarea responsabilităţilor”; „Legislaţia actuală în domeniul drogurilor”. Fiecare dintre teme are propriul mod de aplicare, cu tot ceea ce presupune acesta. Diriginţii care îşi doresc înscrierea clasei în program o pot face şi pe adresa de e-mail  inpragulvietii@yahoo.com, până pe 25 noiembrie 2016. În ceea ce priveşte cele şase teme prezentate, documentaţia aferentă va fi transmisă de cătrecoordonator pe adresele de e-mail indicate de cadrele didactice înscrise, iar lectoratele vor fi susţinute de către acestea în uimpul orelor de dirigenţie. În cazul în care se optează pentru aducerea la sediul CPECA Dolj, profesorul diriginte va păstra o copie a procesului-verbal a proectelor susţinute. „Acordăm tot sprijinul celor de la CPECA şi ne bucură proiectul reprezentanţilor acestei instituţii. Deja am trimis în teritoriu adresa cu întreg programul care trebuie desfăşurat, inclusiv planificarea, pe date şi pocibilităţi de înscriere. Este un interes general pentru a preveni şi diminua consumul de droguri, alcool, tutun în rândul elevilor ”, a menţionat prof.  Simona Chiriţă, inspector şcolar pentru educaţie permanentă, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.