Comisia Europeană a propus introducerea unor cerinţe de raportare publică

0
220

Comisia Europeană a propus introducerea unor cerinţe de raportare publică pentru cele mai mari companii care îşi desfăşoară activitatea în UE, în vederea transparentizării impozitării acestora.

Propunerea Comisiei Europene prevede cerinţe mai stricte în materie de transparenţă pentru activităţile desfăşurate de societăţile comerciale în ţări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanţă în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea, cât mai rapid posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicţii fiscale. „Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate de prim rang a actualei Comisii. Cooperarea strânsă între autorităţile fiscale trebuie să fie însoţită de transparenţă publică. Prin măsurile adoptate, se facilitează accesul public la informaţiile privind impozitele pe profit plătite de grupurile multinaţionale fără a se impune noi sarcini asupra IMM-urilor şi respectându-se secretul de afaceri. Prin adoptarea acestei propuneri, Europa îşi demonstrează poziţia de lider în lupta împotriva evaziunii fiscale”, a subliniat vicepreşedintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social.

O analiză aprofundată a diferitelor opţiuni de politică

Propunerea reprezintă un sistem simplu şi proporţional de a spori răspunderea marilor societăţi multinaţionale în ceea ce priveşte fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea.Sistemul se va aplica în cazul a mii de companii mari care activează în UE, fără a afecta însă întreprinderile mici şi mijlocii. Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European şi Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui transpusă în legislaţia naţională de către fiecare stat membru.  În iunie 2015, Comisia a lansat o amplă evaluare a impactului unor eventuale măsuri de introducere de cerinţe de raportare publică pentru societăţile multinaţionale care îşi desfăşoară activitatea în UE. Aceasta a presupus o analiză aprofundată a diferitelor opţiuni de politică, precum şi consultări specifice, pentru a se evalua obiectivele, beneficiile, riscurile şi garanţiile pe care le-ar prezenta o mai mare transparenţă privind impozitul pe profit. Propunerea reflectă rezultatul analizei.