Pregătire europeană pentru elevii din Segarcea

0
92

Timp de aproape un an, elevi ai Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea vor participa la implementarea proiectului „Plasament transnaţional în mecatronică”, la nivel european, cu stagii de pregătire în Spania.

horia vintilaÎn perioada 1 august  2017 – 31 iulie 2018, 14 elevi de la forma de învăţământ de „zi” a Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea, filiera tehnologică specializarea „tehnician mecatronist”, de la clasa a X-a, cu vârste de 16 şi17 ani, din anul şcolar 2017-2018, vor participa la un program amplu de dezvoltare, stagiile fiind în perioada 11 – 31 martie 2018 în Granada (Spania), pe lângă perioadele de practică din ţară.

Din cei selecţionaţi, 80% provin din mediul rural, cu o pondere de 50%  din categoria persoanelor defavorizate, din punct de vedere financiar, familiile acestora fiind întreţinute din ajutorul social, iar 20% având provenienţă din familii monoparentale, părinţii fiind plecaţi la muncă în străinătate.

„Scopul este creşterea calităţii practice comasate, organizate prin şcoală, iar obiectivele sunt mai multe: dezvoltarea competenţelor tehnice, specifice, abilităţilor şi cunoştinţelor celor 14 elevi, într-o ţară europeană,  prin creşterea competitivităţii pe piaţa forţei de muncă; ridicarea competenţelor într-un alt cadru decât în cel şcolar; dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a fenomenului migraţiei şi forţei de muncă etc. ”, a precizat prof.  Claudiu Gavrilă, director al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea.