Parteneriat european pentru şcolile româneşti

0
89

În parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) lansează cea de-a X-a ediţie a concursului naţional pentru licee – „Euroscola 2017/2018” – care se va desfăşura sub tiltul „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis, către toate instituţiile din teritoriu, prin Notă Telefonică, tot ceea ce ţine de regulament şi program.

isjConcursul „Euroscola” se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din 24 de elevi şi doi profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din clase diferite ale aceluiaşi liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă, elevii fiind invitaţi în două cazuri (conform N.T. nr. 325/16.05.2017 a ISJ Dolj): „să identifice un obiectiv/element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de patrimoniu”) din localitatea sau din judeţul în care locuiesc şi să facă o prezentare de maximum două pagini a acestuia, cu evidenţierea valorii sale de patrimoniu, în context naţional şi european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ş.a.m.d.); să conceapă şi să implementeze un proiect de campanie de informare şi conştientizare a publicului larg cu privire la valoarea obiectului de patrimoniu respectiv şi cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea şi promovarea acestuia”. În acelaşi document, pus pe site-ul ISJ Dolj, fiind aşteptate şi alte precizări, se mai menţionează; „Dosarele cu documentele proiectelor vor fi trimise, prin poştă, la adresa BIPE, str. „Vasile Lascăr”, nr.31, etaj 1, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020492, cu menţiunea „Pentru concursul Euroscola 2017-2018”, până la data de 10 octombrie 2017. Echipele de elevi ale căror proiecte vor obţine cele mai bune rezultate la evaluare vor participa, în 2018, la evenimentele „Ziua Europeană” la Strasbourg, la Parlamentul European. Mai multe informaţii privind concursul „Euroscola” se găsesc pe site-ul BIPE, la adresa http://www.europarl.ro/roue-si-tinerii”. Atât şi nimic mai mult…