S-a stabilit planul de şcolarizare pentru copiii romi

0
118

Pentru anul şcolar 2017/2018, conform legislaţiei în vigoare, au fost stabilite locurile în învăţământul de stat, pentru candidaţii romi, atât la studiile liceale, cât şi la cele ale învăţământului profesional şi tehnic. Sunt 110 locuri, în total – 77 la „liceu” şi 33 de „învăţământul profesional de stat”.

copi romi la şcoalaComisia de Admitere Judeţeană pentru învăţământul liceal, trebuia să stabilească, cu acordul Comisiei Naţionale de Admitere, prin afişare la sediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, până pe data de 12 mai, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri disponibile pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţie romilor, numărul de locuri alocate etniei nemaiputând fi modificat după 12 mai. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a pus în aplicare metodologia şi a afişat oferta şcolară, bine definită, pentru anul următor.

Documente stricte pentru înscriere

După prezentarea ofertei, candidaţii trebuie să depună cererea de înscriere, în cls.a IX, pe locurile disponibile, aşa cum precizează metodologia. Data limită este 16 iunie, ora 14:00, iar dosarul complet nu mai poate fi prezentat după 5 iulie , la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj fiind Centrul Special de Înscriere, iar dintre acte nu trebuie să lipsească  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidaţilor la etnia romilor şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie. Repartizarea se va face în şedinţă publică, pe 6 iulie, ora 10:00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Comisia Judeţeană de Admitere asigură repartizarea candidaţilor romi, care au depus cerere până la data menţionată, pe locurile speciale, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi.

Peste 100 de locuri speciale

Candidaţii care optează pentru licee vocaţionale şi pentru licee, care presupun probe de aptitudini, de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, vor fi admişi tot în şedinţa publică de repartizare a romilor, din data de 06 iulie 2017, sub rezerva promovării probelor respective. Conform planului de şcolarizare pentru 2017/2018, la „învăţământul liceal de stat” sunt prevăzute 77 de locuri, în 37 de unităţi şcolare, pe diverse specializări, cele mai multe (şapte) fiind la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova fiind prevăzute trei poziţii, fiecare cu disciplina de rigoare.  Situaţia este asemănătoare şi la „învăţământul profesional de stat”, unde sunt alocate 33 de locuri, în 25 de unităţi, fiecare cu câte o poziţie, excepţiile venind de la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate din Craiova, Liceul Tehnologic Auto din Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova, fiecare cu câte două specializări.