FNGCIMM a semnat cu CEC Bank două convenţii de lucru

0
530
Acces mai facil la finanţare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, prin semnarea unor noi convenţii de lucru între FNGCIMM şi CEC BANK
Continuând strategia de susţinere a mediului antreprenorial şi a comunităţilor locale, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM a semnat cu CEC Bank două convenţii de lucru în baza cãrora FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finanţãrii acordate de bancã, respectiv pânã la 2.400.000 euro/beneficiar, pentru  clienţii CEC Bank  ce vor accesa : Credite pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolã”; Credite pentru finanţarea producţiei agricole sau piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii”, altele decât cele finanţate din PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020 şi nu în ultimul rând, Credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii derulate prin PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020”
Sprijin concret în asigurarea necesarului de finanţare
 Creditele pentru achiziţia de terenuri se referă la cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă (cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului) în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate. “Experienţa instituţională pe care am acumulat-o în cei 18 ani de activitate şi parteneriatul tradiţional cu CEC Bank ne permit să oferim, prin garantarea creditelor, un sprijin concret în asigurarea necesarului de finanţare potenţialilor noştri clienţi, în vederea implementării proiectelor de investiţii, pe de o parte, sau pentru derularea activităţii curente, pe de altă parte. Semnarea acestor noi convenţii de garantare va contribui la dinamizarea accesării surselor de finanţare de către mediul antreprenorial, autorităţile publice locale, fermieri, beneficiari ai PNDR şi POPAM. Împreună cu partenerii noştri ne dorim să valorificăm potenţialul din mediul rural, un domeniu în plină dezvoltare şi să contribuim semnificativ la creşterea satului românesc” a declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM. 
Garanţia se obţine la solicitarea bãncii, în baza unei finanţãri aprobate iar beneficiarii eligibili sunt:
  • Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii;
  • Beneficiari constituiţi sub forma de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.
  • Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 şi POPAM 2014-2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii.