Îmbunătăţirea competenţelor-cheie şi digitale ale cetăţenilor europeni

0
162

Noi iniţiative privind îmbunătăţirea competenţelor-cheie şi digitale ale cetăţenilor europeni, în scopul promovării valorilor comune şi al sensibilizării elevilor cu privire la modul de funcţionare a Uniunii Europene, au fost adoptate ieri de Comisia Europeană. Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităţilor socio-economice, susţinând în acelaşi timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, puternică şi democratică.

Tibor Navracsics

 Sistemele de educaţie şi formare europene trebuie să ofere cetăţenilor din toate mediile sociale competenţele adecvate pentru a progresa şi prospera din punct de vedere profesional şi, de asemenea, trebuie să le ofere condiţii pentru a deveni cetăţeni implicaţi. Trebuie să îmbunătăţim potenţialul educaţiei de a stimula coeziunea socială şi sentimentul de apartenenţă. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune şi să ne asigurăm că educaţia oferă elevilor şi studenţilor şansa de a profita de identitatea lor europeană în toată diversitatea sa şi de a învăţa mai mult despre Europa, despre alte ţări europene şi despre ei înşişi...”, a subliniat Tibor Navracsics, comisarul pentru educaţie, cultură, tineret şi sport.

O recomandare a Consiliului

Iniţiativele propuse de Comisie sunt următoarele: o propunere de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, ce prezintă actualizări importante în concordanţă cu evoluţiile rapide din procesul de predare şi învăţare din ultimul timp; un Plan de acţiune în domeniul educaţiei digitale care evidenţiază modul în care UE poate ajuta cetăţenii, instituţiile de învăţământ şi sistemele de educaţie să se adapteze mai bine la viaţa şi munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide şi nu în ultimul rând, o recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării, având ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale şi combaterea creşterii mişcărilor care instigă la dezbinare şi a răspândirii ştirilor false; în acest sens, Comisia urmează să ia măsuri pentru intensificarea schimburilor virtuale între şcoli, prin reţeaua de succes e-Twinning, şi sporirea mobilităţii şcolare, prin programul Erasmus+.

Întemeierea Spaţiului european al educaţiei

Noile propuneri reprezintă, de asemenea, o contribuţie la primulSummit european privind educaţie, găzduit de comisarul Navracsics în data de 25 ianuarie, la Bruxelles. Tema reuniunii la nivel înalt este „Întemeierea Spaţiului european al educaţiei: pentru o educaţie inovatoare, favorabilă incluziunii şi bazată pe valori”. Şefii de stat şi de guvern au discutat în mod informal tematica educaţiei şi formării la Summitul social de la Göteborg, din noiembrie 2017, în baza Comunicării Comisiei „Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură”.