Profesorii de Istorie, chemaţi să înveţe „Holocaustul”

0
256

În perioada 16 – 19 iulie, la Lugoj – Surduc (jud. Timiş) va fi organizată „Şcoala de vară”, titulatura fiind „Holocaustul din România, între istorie şi memorie”. Manifestarea face parte din seria celor organizate de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu „The Olga Lengyel Institute & The Memorial Library”, Fundaţia „Precept Ministres” şi Muzeul Holocasustului din Washinghton. „Acţiunea are drept public „ţintă” profesori de istorie din ciclul liceal , iar programul va include o serie de colocvii susţinute de specialişti, profesori şi cercetători din România şi din străinătate. Selecţia participanţilor se va realiza pe baza unui CV şi a unei scrisori de motivare, în care să se prezinte interesul candidaţilor pentru studierea Holocaustului, trimiterea aplicaţiilor putând fi făcută până pe 22 iunie 2018, la adresa office@inshr-ew.ro. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie de cercetători de la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”. Este  un program bine structurat, pe zile şi ore, în urma căruia 35 de profesori de istorie din învăţământul liceal vor fi selectaţi, pentru studierea Holocaustului, prin deschiderea unor perspective mai largi în privinţa unor aspecte privind discriminarea, antisemitismul cultural, viaţa comunitară a evreilor din România”, a precizat prof. Traian Dorobanţu, inspector de „Istorie”, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.