SCDA Şimnic: O interesantă lucrare ştiinţifică semnată de dr. Constantin Găvan

0
750

Membru de onoare al secţiei de zootehnie din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, autor a numeroase lucrări ştiinţifice de cercetare proprie, prof. univ. dr. Constantin Găvan, directorul SCDA Şimnic, care deţine un nucleu performant de vaci de lapte din rasa Holstein-Friza, importată în urmă cu 43 de ani din Danemarca, a publicat recent studiul „Eficienţa unor sisteme de reproducţie şi ameliorare în producţia de lapte”. Lucrarea se bazează pe date concrete şi experienţa proprie dobândită în timp în cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic. La ora de faţă efectivul de vaci de lapte „tip Şimnic” cuprinde numai exemplare ameliorate prin modificarea structurii genetice, adaptate la diversitatea condiţiilor de mediu din Oltenia. Îmbunătăţirea continuă a potenţialului productiv al junicilor obţinute, vizată fiind creşterea producţiilor de lapte, a constituit un obiectiv prioritar pentru cercetătorii de aici. Bibliografia prezentată este de asemenea un instrument de adâncire a problematicii aboradte.