Alegeri pentru Colegiul Medicilor Dolj, la sfârşitul lunii noiembrie

0
188

La sfârşitul acestei luni, nu mai puţin de 2.253 de membri ai Colegiului Medicilor Dolj sunt chemaţi la urne. Primul tur de scrutin este programat în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie a.c. Dacă va fi nevoie de turul al doilea, acesta va fi organizat în perioada 6-8 decembrie a.c. Depunerea candidaturilor se poate face zilnic, între orele 10.00-15.00, la sediul CMR Dolj, până la data de 22 noiembrie a.c., inclusiv.

Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere, le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România. Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

Membrii consiliului judeţean, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean.

Reprezentanţii în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România de către aceştia, reuniţi într-o şedinţă comună de alegeri. Procedura se desfăşoară sub coordonarea Biroului executiv nou-ales.

O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România. Membrii comisiilor electorale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile. Înaintea alegerii în această funcţie, ei s-au angajat în scris că îşi vor exercita mandatul pe toată durata funcţionării comisiei şi că nu candidează la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

Primul tur al alegerilor se desfăşoară pe parcursul a trei zile

Alegerile se vor desfăşura pe o perioadă de trei zile consecutiv, între orele 8.00-20.00. Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale locale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei. Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.

Fiecare medic cu drept de vot, după ce se legitimează şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar. Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul/cartea de identitate sau paşaport, precum şi locul de muncă rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.

Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă, prin aplicarea stampilei “Votat” în dreptul numelui candidatului favorit.

Atribuirea mandatelor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi

După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmind în acest sens un proces-verbal, şi numai după aceea are loc deschiderea urnelor. Buletinele de vot nefolosite pot fi distruse după validarea alegerilor. Buletinele de vot folosite vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la desfăşurarea alegerilor. Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare. Odată ce urna a fost desigilată, nu se poate întrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia şi întocmire procesului-verbal. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale locale; au altă formă sau alt model decât cele aprobate; nu sunt complete; sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul); au aplicată stampila “Votat” pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul mandatelor pentru care se candidează. Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a menţionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaţii pentru care s-a exprimat votul.

Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate. În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauză. Primul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.