Reforma iniţiativei cetăţeneşti şi a finanţării partidelor politice

0
94

fransPropunerile de revizuire a Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a celui privind partidele şi fundaţiile politice europene au fost adoptate vineri, 15 septembrie, de Comisia Europeană, având ca obiectiv sporirea legitimităţii democratice în UE prin consolidarea participării cetăţenilor la procesul de decizie european.

rim-vicepreşedintele Frans Timmermans a declarat: „Prin aceste propuneri, le oferim europenilor pârghiile de acţiune prin care pot participa la procesul democratic. Dorim ca iniţiativa cetăţenească europeană să fie mai accesibilă pentru toţi cetăţenii europeni, iar prin reducerea vârstei-limită de la care un cetăţean european poate susţine o iniţiativă – de la 18 la 16 de ani – invităm peste 10 milioane de tineri europeni să îşi facă auzită vocea şi să contribuie la modelarea agendei politice a UE. Totodată, prin reforma finanţării partidelor politice, vom veghea ca cetăţenii europeni să fie mai bine informaţi cu privire la legătura dintre partidele naţionale şi cele europene şi ca finanţarea acestor partide să reflecte mai fidel alegerile democratice făcute de cetăţeni în cadrul scrutinului european.

Propunerile vizează:

  • transformarea iniţiativei cetăţeneşti europene într-un instrument mai uşor de utilizat – pentru a facilita organizarea unei iniţiative cetăţeneşti, Comisia va colabora mai strâns cu organizatorii, pentru a se asigura admisibilitatea cererilor lor de înregistrare; pentru a facilita susţinerea unei iniţiative, Comisia va reduce volumul de date cerute; iar, pentru a spori impactul iniţiativelor reuşite, se va îmbunătăţi procesul de urmărire a felului în care se dă curs acestora, favorizându-se purtarea unor dezbateri utile înainte de formularea unui răspuns de către Comisie.
  • finanţarea partidelor politice europene – modificările se referă la: sporirea transparenţei, astfel încât cetăţenii să ştie pentru cine votează, îmbunătăţirea legitimităţii democratice, în scopul unei finanţări care să reflecte mai fidel electoratul european, şi consolidarea respectării normelor, pentru ca abuzurile să poată fi pedepsite, iar fondurile, recuperate; propunerile vor asigura o legătură mai strânsă între reprezentarea reală şi finanţare şi o mai mare transparenţă cu privire la legăturile dintre partidele europene şi cele naţionale; totodată, ele vor acoperi lacunele legislative care permit partidelor să abuzeze de sistem, prin crearea mai multor entităţi europene care pot solicita finanţare suplimentară.

Etape următoare

Pentru a intra în vigoare, cele două propuneri legislative trebuie să fie adoptate de Parlamentul European şi de Consiliul UE, în procedură legislativă ordinară.

Context

Iniţiativa cetăţenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la Lisabona, fiind lansată în aprilie 2012 ca instrument prin care cetăţenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru a Comisiei Europene.

Partidele politice europene sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene şi la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniunii”. Regulamentul privind statutul şi finanţarea acestora, adoptat în 2014, sporeşte vizibilitatea, recunoaşterea, eficacitatea, transparenţa şi răspunderea lor, precum şi a fundaţiilor politice europene afiliate acestora.