Peste 500 de cereri depuse, în Dolj, pentru minimisul la tomate

0
524

În baza H.G. nr. 39/20017, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, până ieri, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Dolj fuseseră depuse 504 dosare. Potenţiali beneficiari mai sunt alţi 300. Specialiştii Direcţiei pentru Agricultură Dolj au mers în toate cele 111 localităţi doljene şi au informat despre beneficiile măsurii oferite de guvernul actual. În total, 1.951 de producători agricoli au primit informaţii pertinente despre acest subiect.

tomatePotrivit ultimei informări a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 10 martie 2017, la nivelul MADR au fost primite 5.349 de solicitări de înscriere în programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii. Acestea provin din toate judeţele ţării, cele mai multe solicitări fiind din Olt, Giurgiu, Galaţi, Dolj, Teleorman şi Buzău. Reamintim că producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spaţii protejate – sere, solarii –, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă.

Concret, Guvernul actual, prin Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, acordă o Schema de ajutor de minimis întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.

Cine poate lua 3.000 de euro?

tomate 2Pot accesa suma de 3.000 de euro pentru 1.000 mp cultivaţi cu tomate următoarele categorii: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; precum şi producătorii agricoli persoane juridice.

„Până în prezent, la nivelul Doljului avem 504 dosare depuse conform HG nr. 39/2017. Dar, potenţialii beneficiari mai sunt alţi 300 pe care îi aşteptăm la noi cu documentaţia necesară. Trebuie să vă mai declarăm că, tot până acum, avem 15 cereri pentru verificarea plantării. Şi urmează ca de la Inspecţii să meargă pe teren. În continuare, noi facem informări despre posibilităţile foarte mari pe care le au fermierii de a contracta aceste fonduri. Reluăm, în următoarele zile, activitatea de informare în toate localităţile Doljului, pentru a ne asigura că programul guvernamental de susţinere a produsului tomate în spaţii controlate este bine înţeles, mai cu seamă în zona marilor bazine de producţie a tomatelor”, ne-a precizat Cristinel Călugăru, director adjunct al Direcţiei pentru Agricultură Dolj.

Primii bani, după 31 mai

tomate 1Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, şi reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2017, după îndeplinirea unei obligaţiei simple. Astfel, pentru obţinerea sprijinului, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi au obligaţia să depună la Direcţia pentru Agricultură Dolj, documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.

„La 31 mai 2017, după ce fermierii fac dovada că au vândut tomatele în primul interval de comercializare, noi vom face adresă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul M.A.D.R. transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare şi virării banilor. La nivel naţional, alocarea fondurilor se adresează unui total de 13.333 de fermieri”, a mai menţionat Cristinel Călugăru. Registrul unic prevăzut de actul normativ sus-menţionat, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la Direcţia pentru Agricultură Dolj, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

Condiţii cumulative pentru a fi eligibili

Cultivatorii doljeni sunt sfătuiţi de conducerea Direcţiei pentru Agricultură Dolj să dea dovadă de mare atenţie şi se respecte cu stricteţe condiţiile cumulative cerute de prevederile legale pentru a accesa suma de 3.000 de euro. Astfel, aceştia trebui să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia «Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul…, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj»; să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

Banii necesari aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta Hotărâre urcă la 179.752 mii lei şi reprezintă contravaloarea în lei a 40 milioane de euro. Valoarea se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.