Lăsaţi copiii să înveţe istoria!

3
728

Schimbarea, de la un an la altul, a legislaţiei din sistemul de educaţie, nu mai constituie pentru nimeni un secret. Acum, după dezbaterea publică, se aşteaptă aprobarea cadrului instituţional pentru învăţământul gimnazial. Deocamdată, nimeni nu ştie nimic, programa, indiferent de cele trei situaţii prezentate, nu este stabilită. Se scot materii, se introduc altele, totul este amestecat. Profesorii de istorie au luat atitudine şi se arată contrariaţi de minimalizarea importanţei studierii acestei discipline. Trag un semnal de alarmă şi vor ca materia respectivă să-şi găsească prestigiul binemeritat.

 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică trei planuri-cadru pentru învăţământul gimnazial, dar, deocamdată, niciunul nu a fost aprobat. Se scot materii, se introduc altele, se comasează catedre, nimeni nu mai înţelege nimic. Profesorii de istorie din învăţământul preuniversitar doljean, cadrele didactice din mediul universitar din Bănie, împreună cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Dolj şi-au exprimat nemulţumirile şi atrag atenţia asupra pericolului reprezentat de minimalizarea acestei disvipline. Comisia constituită pentru dezbateri este considerată nereprezentativă, din ea nefăcând parte niciun profesor de istorie. În prezent, elevii de gimnaziu urmează numai o oră pe săptămână de istorie, excepţie făcând cei din clasa a VIII-a, care au dublu. Specialiştii cer introducerea a două ore săptămânal, iar disciplinele care se preconizează pentru introducere – Educaţia pentru drepturile copilului (cls. a V-a); Educaţia interculturală (cls.a VI-a); Educaţia pentru cetăţenie democratică (cls.a VII-a); Educaţia economică (cls.a VIII-a) – sunt considerate necorespunzătoare cerinţelor învăţământului românesc. Mai mult, se vorbeşte şi de un al IV-lea plan, neoficial, care ar putea să facă din istorie o materie de aducere aminte.

Traian Dorobanţu

În Europa, se învaţă istoria

În ţările din Uniunea Europeană, istorie se învaţă 3-5 ore pe săptămână, iar, în Albania, de exemplu, care nu face parte din U.E., materia este studiată două ore în cinci zile de cursuri. „Profesorii de istorie din Dolj şi-au exprimat punctul de vedere în ceea ce priveşte cele trei planuri-cadru, reieşind faptul că aceste variante nu oferă disciplinei „istoria”, locul cuvenit în rândul celor care ţin de cultura generală. Există o Recomandare – nr.15/2001, adoptată de către Consiliul Europei pe 31 octombrie din anul amintit, privind predarea istorie în Europa. Sunt trei puncte principale, printre multe altele, prevăzute în actul european: istoria trebuie să ocupe un loc central în educaţia unor cetăţeni responsabili şi implicaţi activ în societate; să fie un factor decisiv în reconcilierea, cunoaşterea, înţelegerea şi respectul reciproc între popoare; contribuie la cunoaşterea moştenirii istorice europene. De aceea solicităm două ore săptămânal, fără alte ingerinţe ”, a declarat prof.  Traian Dorobanţu, inspector de istorie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

3 COMENTARII

  1. Am validat si vad ca tot nu vrei sa il publici. In schimb, imi blochezi imagina aici cu o poza fretina despre “cuvantul Libertatii, versiynevPDF”

  2. Am validat si vad ca tot nu vrei sa il publici. In schimb, imi blochezi imagina aici cu o poza fretina despre “cuvantul Libertatii, versiynevPDF”

Comments are closed.