Rata abandonului şcolar, în scădere în Dolj

0
127

Conform legislaţiei, a fost a fost întocmită centralizarea datelor privind abandonul şcolar, raportarea fiind făcută la numărul de elevi înscrişi în anul de învăţământ 2012/2013, cu o corecţie referitoare la 1 septembrie 2016. Conform acesteia din urmă, s-a constatat o scădere a ratei abandonului şcolar, statistica fiind efectuată de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

În urma centralizării datelor obţinute de la 134 unităţi şcolare din judeţul Dolj, la începutul anului şcolar 2012-2013 au fost înregistrate 1193 de cazuri de abandon şcolar. În debutul anului de învăţământ 2014 – 2015, au fost înscrişi 60.013 de elevi. Fiind dată de referinţă, 2012/2013 a avut ca rată a abondonului şcolar 2,25%, iar, în septembrie 2015, aceasta a scăzut la 1,91%, fiind luaţi în calcul doi factori importanţi. Nu este lipsită de importanţă nici statistica efectuată începând cu 2006/2007: astfel, în primul an, coeficientul a fost de 2,33%,  cu un vârf de 2,55% în 2008/2009. „La 1 septembrie 2015, au fost luaţi în calcul doi factori importanţi. Scăderea populaţiei şcolare a fost de 6.996 de elevi, raportată la 2012/2013, la care s-au adăugat 895 de copii reintegraţi în sistemul de învăţământ ”, a precizat prof.dr. Marinela Dumitrescu , director al CJRAE Dolj.

Sărăcia, principala cauză

Studiul a identificat şi motivele principale ale abandonului şcolar, de diferite semnificaţii. Astfel, „economicul” este principalul reprezentat, cu peste 700 de cazuri provenind din cauza sărăciei . Urmează factorul „social”, cu mai bine de 320 de cazuri de migraţie a părinţilor, plecaţi la muncă în străinătate, iar 230 de dosare sunt reprezentate de copii proveniţi din familii dezorganizate. Nu lipsesc nici cele care ţin de cauze psiho-pedagogice, cu aproape 500 de elevi care absentează de la cursuri, nefiind consiliaţi, sau cu deficit la învăţare. Altfel, riscul de abandon şcolar este mai mare la gimnaziu – un procentaj de peste 45%, la învăţământul liceal vorbindu-se de aproape 31%. În ceea ce priveşte etniile, cea romă este pe primul loc – 65%, cea română reprezentând cca. 35%. Între băieţi şi fete, datele sunt apropiate – 52% cu 48%.

Marinela Dumitrescu

Recomandări de pus în practică

Cum este şi normal, sunt şi recomandări făcute pentru reducerea abandonului şcolar. „Trebuie incluse, pe agenda informală a şcolii (Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinţi), a unor teme legate de abandonul şcolar, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor şi cauzelor abandonului de la nivelul instituţiei respective. De asemenea, este nevoie de elaborarea unor strategii coerente de prevenţie şi intervenţie, care să fie fundamentate pe diagnoza situaţiei existente, cu includerea lor în proiectul de dezvoltare instituţională. La nivel curricular, este nevoie de activităţi de pregătire suplimentară pentru cei care manifestă dificultăţi de asimilare, din cauza absenteismului. Sunt multe recomandări şi suntem convinşi că vor fi aplicate”, a mai spus Marinela Dumitrescu.