Maturitatea şi discreţia, reţeta unui management competent / Activitatea de asistenţă socială, un punct forte al Doljului

0
333

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a dovedit, şi în 2015, că beneficiarii sistemului de protecţie socială sunt cheia de verificare a tuturor acţiunilor întreprinse de angajaţii Direcţiei. Cursuri de formare pentru asistenţii maternali profesionişti, monitorizarea evoluţiei copiilor adoptaţi, reevaluarea, cel puţin trimestrială, a măsurilor de protecţie specială sunt câteva dintre activităţile angajaţilor DGASPC Dolj, pe tot parcursul anului trecut. La acestea se adaugă continuarea implementării proiectelor cu finanţare externă şi propunerile de noi proiecte venite în cadrul Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului 2015-2020.

Instituţie puternic ancorată de atâţia ani în domeniul social, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este cea care are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei şi ale persoanei adulte cu handicap sau în dificultate. Este instituţia care are şi responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoaneim urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Cea mai mare parte din activitate a DGASPC Dolj, de anul trecut, s-a axat pe implementarea drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap/aflat în dificultate, în toate domeniile de interes pentru aceştia – social, familial, educaţional, de sănătate. Totodată, munca celor de la DGASPC Dolj s-a centrat şi pe creşterea calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie socială, urmărindu-se ca toate serviciile furnizate să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementările legale.

Centrele pentru protecţia persoanei adulte, tot mai solicitate

Solicitările persoanelor adulte aflate în nevoie au făcut ca angajaţii DGASPC Dolj să evalueze situaţia acestora în contex socio-familial. În baza rezultatelor evaluărilor, ţinând cont de interesul persoanelor adulte cu handicap/aflate în dificultate şi de opinia acestora sau a reprezentantului legal, echipele multidisciplinare au propus admiterea unui număr de 11 beneficiari în centrele rezidenţiale, în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi depăşirii situaţiilor de dificultate cu care se confruntau.

Pentru cel puţin 200 de persoane beneficiare ale centrelor rezidenţiale, echipele multidisciplinare ale DGASPC Dolj au reevaluat situaţia socio-familială a acestora, anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi psihic. S-au realizat la persoanele adulte cu handicap peste 450 de planuri individualizate de servicii, peste 500 de minute ale întâlnirilor specialiştilor implicaţi în reevaluare şi 25 de anchete sociale la stabilirea măsurilor de protecţie specială.

Protecţia drepturilor copilului, pondere consistentă a activităţilor

Trecând peste nişte provocări inevitabile în munca cu tinerii asistaţi sociali, DGASPC Dolj a dat dovadă de o bună gestionare a cazurilor dramatice recente, deşi lucrurile încă nu s-au aşezat în firescul lor. Practica unora de a stinge focul punând gaz s-a dovedit un demers perfid. Cu toate acestea, pe parcursul anului trecut, la sediul DGASPC Dolj s-au înregistrat peste 1.400 de sesizări, dintre care cea mai mare parte se referea la copiii aflaţi în dificultate şi câteva zeci la adulţi aflaţi în stare de risc. Grav este că, din primul total, aproape 50 de solicitări au venit din partea unităţilor sanitare privind copiii părăsiţi iar circa 60 au reprezentat monitorizări cuplu mamă-copil în familia naturală. Concret, în 2015, s-au dispus următoarele măsuri de protecţie: 151 plasamente în regim de urgenţă, 56 plasamente rezidenţiale, 87 plasamente la asistent maternal profesionist, 107 plasamente familiale la rude, 29 plasamente la alte familii, 29 supravegheri specializate şi 10 instituiri de tutelă. S-au acordat servicii de asistenţă socială şi consiliere, prin intermediul centrelor specializate în acest domeniu, pentru peste 1.200 de copii abuzaţi, neglijaţi; dintre care peste 660 au reprezentat cazuri noi; alţi 500 de copii s-au aflat în risc de neglijare – cauza principală fiind lipsa mijloacelor materiale necesare satisfacerii nevoilor de bază în familie.

O strategie pliată pe realitate

Conducerea DGASPC Dolj propune Consiliului Judeţean Dolj mai multe obiective necesare îndeplinirii serviciior de asistenţă socială. Necesitatea acestora rezidă din chiar realitatea cu care se confruntă o anumită parte a minorilor. Astfel, se are în vedere înfiinţarea unui Centru de zi destinat copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal. Scopul unui astfeld e centru îl reprezintă oferirea de servicii specializate minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, în vederea prevenirii recidivei şi menţinerii în mediul familial, sub supravegherea părinţilor şi structurilor specializate. De asemenea, se mai propune crearea unui Centru a Asistenţă Post-Detenţie în parteneriat cu Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din Craiova, care să vină în sprijinul minorilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani şi tinerilor cu vârste până la 21 de ani, eliberaţi din detenţie, prin oferirea de servicii de găzduire, informare, consiliere, socializare, suport şi asistenţă în vederea reintegrării sociale.

Investiţiile în plasamentele rurale sunt o necesitate

Specialiştii DGASPC Dolj au luat în calcul, pentru anul în curs, câteva măsuri de combatere a efectelor dramatice generate de exodul de populaţie activă din mediul rural. Astfel, înfiinţarea în Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni a unor centre de consiliere, asistenţă şi suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o necesitate stringentă. Şi, aceasta, pe fondul fenomenului de migraţie bine cuantificat de cifrele statistice. Numărul copiiilor ce rămân fără ocrotire părintească este în continuă creştere, iar efectele acestui fenomen sunt de natură să afecteze atât viaţa emoţională, cât şi socială a copiilor.

Pentru că, nici situaţia vârstnicilor nu este prea bună, DGASPC Dolj se gândeşte, pentru acest an, la înfiinţarea unor centre de zi destinate persoane vârstnice în localităţile mai-sus prezentate. Motivaţia este simplă: este nevoie de servicii integrate de asistenţă socială care să ducă la creşterea gradului de integrare şi participare socială a vârstnicilor.