Opera “Cuminţenia Pământului“ va fi achiziţionată de către stat şi expusă într-un muzeu din Bucureşti

0
57

cccccOpera “Cuminţenia Pământului“, bun cultural de patrimoniu clasat în categoria valorică tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, va fi achiziţionată de statul român şi va fi expusă în colecţii publice, după ce Guvernul a luat măsurile legislative pentru asigurarea resurselor financiare necesare.

Printr-o Ordonanţă de urgenţă adoptată astăzi, Executivul a stabilit ca diferenţa între sumele donate în cadrul campaniei de subscripţie publică dedicată sculpturii lui Constantin Brâncuşi şi suma echivalentă în lei a 6 milioane de euro să fie asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. “Cuminţenia Pământului” va fi achiziţionată şi va rămâne în circuitul public, urmând să fie găzduită în curând într-unul dintre muzeele bucureştene.

În cadrul campaniei naţionale „Brâncuşi e al meu” s-au strâns prin subscripţie publică 1.273.668 euro până pe 30 septembrie, din care peste 800.000 euro au fost colectaţi în ultimele două luni şi jumătate.

De asemenea, prin Ordonanţa de urgenţă au fost stabilite măsurile necesare pentru perioada tranzitorie după ce campania de subscripţie publică s-a încheiat în 30 septembrie. Astfel, sumele donate până la această dată dar nevirate, vor putea intra în contul deschis pe numele Ministerului Culturii până la 31 octombrie 2016.

Totodată, având în vedere coeziunea socială creată în jurul operei “Cuminţenia Pământului“, Guvernul a decis constituirea Fondului Brâncuşi, din resursele căruia vor putea fi achiziţionate opere de artă contemporană şi opere aparţinând categoriei tezaurului patrimoniului cultural naţional.

Fondul Brâncuşi încurajează implicarea societăţii în susţinerea actului cultural şi pune bazele unei viitoare strategii pentru achiziţionarea de artă de către stat.

Fondul Brâncuşi va fi gestionat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Culturii, iar veniturile vor proveni din:

Ø donaţii şi alte liberalităţi

Ø sponsorizări

Ø bugetul de stat – În completarea surselor de finanţare a Fondului, Ministerul Culturii poate aloca Administraţiei Fondului Cultural Naţional, prin transfer, subvenţie de la bugetul de stat.

Administraţia Fondului Cultural Naţional va anunţa public contul în care pot fi depuse sume cu titlu de donaţie, sponsorizare şi va comunica public aceste informaţii, pe pagina proprie de internet, pe pagina Ministerului Culturii, precum şi pe alte căi mediatice.

Achiziţionarea operelor de artă şi a bunurilor din Fondul Brâncuşi se va face pe baza selecţiei unei comisii instituite prin ordin al ministrului Culturii şi alcătuite din 7 membri, reprezentând instituţii de profil de prestigiu şi experţi independenţi în arte vizuale.

Instituţiile care vor asigura administrarea operelor de artă achiziţionate din Fondul Brâncuşi vor organiza expunerea lor publică.

În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă, Ministerul Culturii va explicita, prin Hotărâre de Guvern, normele metodologice de aplicare ale acestor prevederi. De asemenea, legislaţia va fi modificată astfel încât AFCN să-şi poată exercita dreptul de preempţiune pentru obiectele de tezaur scoase la vânzare.

Rolul iniţierii Fondului Brâncuşi este consolidarea coeziunii sociale, a identităţii naţionale, prin raportarea la valorile culturale. Scopul principal al constituirii acestui fond este protejarea patrimoniului cultural existent ca resursă neregenerabilă şi completarea lui, precum şi susţinerea şi promovarea accesului la cultură şi participare la viaţa culturală ca drepturi fundamentale ale tuturor cetăţenilor.