Împrumut la BIRD în valoare de 60 de milioane de euro pentru serviciile judiciare

0
52

222Guvernul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, contractarea unui nou împrumut în valoare de 60 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor judiciare. Această sumă va fi alocată în baza unui Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). Costul total estimat al proiectului este de 65 milioane euro, din care 60 milioane euro din împrumutul BIRD şi 5 milioane euro contribuţia părţii române, prin bugetul Ministerul Justiţiei România.

Împrumutul va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanţelor şi a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acţiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin:
Ø Îmbunătăţirea funcţionării instanţelor şi instituţiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, a sediilor instanţelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora) şi a structurii IT din sistemul judiciar;

Ø Îmbunătăţirea activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unui sistem de arhivare electronică;

Ø Îmbunătăţirea activităţii parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel naţional şi a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public;

Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiţiei prin Unitatea de Management al Proiectului (numită Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe – DIPFIE), existentă deja în cadrul instituţiei.
Împrumutul de 60 milioane euro va fi acordat de BIRD, pe o perioadă de 6 ani, în condiţii financiare avantajoase pentru statul român.
Având în vedere etapele calendarului privind negocierea acestui acord de împrumut, acesta nu va avea impact asupra bugetului de stat pe anul 2016. Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului (rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului) se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul finanţării rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.

Informaţii suplimentare:
Ministerul Justiţiei a beneficiat, începând cu anul 2006, de sprijin din partea BIRD pentru finanţarea Proiectului ”Reforma Sistemului Juridicar” ale cărui obiective principale au fost creşterea eficienţei instanţelor din România şi îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. Deşi în perioada 2007-2016 au fost realizate progrese importante prin implementarea Proiectului Reforma Sistemului Judiciar, Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) din 27.01.2016, specifică faptul că investiţiile în sediile şi infrastructura IT a instanţelor trebuie continuate.
În acord cu cele menţionate în Raportul MCV, Planul de acţiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, aprobat prin HG 282/2016, cuprinde o serie de activităţi specifice privind infrastructura clădirilor şi cea IT&C a sistemului judiciar român, propuse spre finanţare din fonduri care pot fi acordate de BIRD, în complementaritate cu alte măsuri care vor putea fi eligibile la finanţare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul de stat în perioada 2016-2020.