Craiova, centru de rezidenţiat pe 15 noiembrie

0
153

Ministerul Sănătății va organiza pe 15 noiembrie a.c. concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Craiova este şi în acest an centru de examinare pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

Craiova are alocate 248 de locuri pentru domeniul Medicină, 34 pentru Medicină dentară şi 10 pentru Farmacie. Concursul se va desfăşura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. . Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite, aflate într-un sediu securizat. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de către preşedintele comisiei locale de rezidenţiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor şi a posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Peste 3.800 de locuri şi posturi scoase la concurs, la nivel naţional

În sesiunea din 2015, absolvenţii universităţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie vor putea concura, la nivel naţional, pe un număr de 3.388 locuri și posturi pentru medicină, 263 locuri pentru medicină dentară şi 152  locuri pentru farmacie. Concursul va fi organizat duminică, 15 noiembrie a.c. și, la fel ca în anii trecuți, acesta se va desfășura, decentralizat, în şase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Ministerul Sănătăţii a publicat în revista de specialitate „Viaţa Medicală” şi pe site-ul www.ms.ro, secțiunea Rezidențiat, toate amănuntele privind tematica de concurs, bibliografia aferentă, numărul locurilor şi posturilor, metodologia și condițiile de participare. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Înscrierile se încheie pe 23 octombrie

Înscrierile se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, până la data de 23 octombrie a.c, inclusiv. La concurs se pot prezenta candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta, rezidenţii aflaţi în pregătire, specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate.

De asemenea, pot participa specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post şi pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă, candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se vor afişa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie a.c. La data de 12 noiembrie, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro. Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.