În Dolj, 974 de candidaţi pentru ocuparea celor 273 de posturi vacante din învăţământul preuniversitar, 143 fiind titularizabile

0
476

Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023. Proba va începe la ora 9:00, în cele trei centre de concurs constituite la nivelul județului Dolj.

FOTO : arhivă

În județul Dolj, sunt 273 de posturi vacante complete, din care 143 de posturi sunt titularizabile. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 974 de candidați. În anul 2022, au fost înscriși 825 de candidați și au fost 91 de posturi titularizabile. Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore.

Candidații vor susține proba scrisă în următoarele centre de examen:

CENTRUL DE CONCURS NR. 1: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” Craiova, str. Amaradia nr. 72, discipline arondate: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Educație fizică și sport, Religie, Discipline tehnice, Informatică și TIC.

CENTRUL DE CONCURS NR. 2: Liceul Tehnologic Auto Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 105, discipline arondate: Învățător/lnstitutor pentru învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba română), Educator/lnstitutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar(în limba română); Educator/Puericultor.

CENTRUL DE CONCURS NR. 3: Liceul „Matei Basarab” Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 113, discipline arondate: Limba și literatura română, Limba latină, Limbi moderne, Limba rromani, Discipline socio-umane, Istorie, Geografie, Arte, Învățământ special.

Cei mai mulți candidați sunt înscriși la: Învățământ preșcolar – 251 candidați, Învățământ primar – 133 candidați, Educație fizică și sport – 80 candidați, Matematică –  71 candidați, Limba și literatura  română – 67 candidați,Limba și literatura engleză – 50 candidați. La polul opus, respectiv cei mai puțini candidați s-au înscris la Filosofie și logică, argumentare și comunicare – 3 candidați, Protecția mediului – 1 candidat, Psihologie – 1 candidat. Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul I.S.J. Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul dedicat în data de 26 iulie.