Proiect în vederea reducerii abandonului şcolar, la Liceul Tehnologic “George Bibescu ” din Craiova

0
1054

Începând cu acest an școlar, Liceul Tehnologic ”George Bibescu”  din Craiova beneficiază de un grant acordat de MEN pentru implementarea proiectului ROSE “Bacalaureat, Reușită, Implicare, Oportunitate ” (BRIO). Acest proiect își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Perioada de implementare a proiectului este de doi ani cu posibilitatea de prelungire.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 120 de elevi din clasele de liceu ce aparțin grupurilor dezavantajate, proveniți din familii cu venituri mici, elevi care provin din zone rurale izolate, elevi cu rezultate slabe la învățătură cu risc de abandon sau nepromovabilitate. Activitățile cuprinse în acest proiect sunt activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de dotare. Activitățile pedagogice și de sprijin presupunore remediale pentru elevii din clasele IX – XII, la disciplinele de bacalaureat: limba și literatura română, matematică, biologie, fizică, chimie, limba engleză, limba franceză și Informatică. Elevii beneficiază și de ore de consiliere de grup pentru susținere emoțională, în vederea facilitării cunoașterii și conștientizării situațiilor de risc și a efectelor acestora asupra succesului școlar dar și de ore de consiliere pentru orientare vocațională, care să le dezvolte capacități privind cerințele de pe piața muncii sau evoluția ocupațiilor. În această perioadă acesteactivități se desfășoară atât după orele de curs, pentru elevii claselor terminale dar și în sistem de școală online pentru celelalte clase de liceu. “Activitățile extracurriculare cuprinse în proiect presupun vizite de documentare la agenții economici din domeniul în care noi pregătim viitorii muncitori, organizarea unor competiții sportive, excursii, cercuri de educație pentru sănătate și stil de viață sau de educație nonformală prin vizionarea de filme, spectacole. Programarea acestor în perioada următoare depinde bineînțeles de evoluția pandemiei în țara noastră. În ceea ce privește activitatea de dotare pe care ne-am propus să o realizăm în cadrul acestui proiect, ea constă în achiziționarea deechipamente IT și de mobilier școlar. Din fondurile alocate în prima tranșă de finanțare au fost deja achiziționate 60 de scaune și o tablă interactivă pentru dotarea laboratoarelor liceului”, a precizat prof. Laurenţiu Dumitrescu, director – adjunct al Liceului şi manager de proiect.