Conferinţa Anuală a Comunicatorilor Regio

0
234

Ieri, la Casa Universitarilor din Craiova s-a desfăşurat  Conferinţa Anuală a Comunicatorilor Regio, eveniment organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Cu această ocazie, s-a discutat despre lansarea unei noi scheme de finanţare, despre perspectivele ce se întrevăd pentru perioada 2014-2020 şi nu în ultimul rând, despre reţeaua comunicatorilor Regio în regiunea Sud-Vest Oltenia. „Scopul creării acestei reţele, care lucrează din 2008, este de a asigura în mod unitar o informare promptă. Vorbim de un număr de 157 de comunicatori, din care 47 sunt din judeţul Dolj, 27 din Olt; 40 din Gorj; 17 din Mehedinţi şi 26 din Vâlcea”, a precizat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia. În cadrul aceluiaşi eveniment s-a mai discutat şi despre stadiul implementării POR în regiunea Sud Vest Oltenia. Programul Operaţional Regional este unul dintre Programele Operaţionale româneşti agreate de Uniunea Europeană, şi un instrument foarte important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regională. Până la finele lunii trecute, la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 831 proiecte pentru finanţare nerambursabilă prin POR, din care 258  proiecte au fost respinse sau retrase de către solicitant.

299 de proiecte contractate

Asistenţa nerambursabilă solicitată pentru cele 573 proiecte rămase este de 867,64 milioane de euro. Dintre acestea, 299 au fost contractate, dintre care 17 contracte au fost reziliate, iar cele 282 rămase au o valoare solicitată de 461,15 milioane euro. 274 proiecte se află în diferite etape de evaluare, precontrare sau în lista de rezervă. „Se vorbeşte despre gradul mic de absorbţie a fondurilor structurale. În ceea ce priveşte POR, gradul de absorbţie este de 30%. Decontarea de la Bruxelles către România este mult mai redusă, doar 7,8%. În regiunea Sud Vest Oltenia vorbim de 760 de aplicaţii care reprezintă 1,3 miliarde de euro. Prin acest program au fost alocaţi 621,60 milioae euro reprezentând 14,01% din totalul fondurilor derulate prin POR. Se dinscută şi despre realocarea altei sume, de la Mediu sau de la Transporturi”, a mai spus Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.

80 de milioane de euro pentru „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”

Pentru 10 din cele 12 domenii de intervenţie este suspendată depunerea deoarece s-au depus proiecte a căror valoare depăşeşte cu peste 50% alocarea regională. Se mai pot depune proiecte pentru : subdomeniul „Poli de Creştere” – Axa 1 ( municipiul Craiova); subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană” – Axa 1 ( municipiul Rm Vâlcea). Bugetul alocat pentru Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” – 194,9 milioane euro; Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”120,37 milioane de euro; Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – aproximativ 94 milioane de euro; Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” – 75 milioane de euro şi Axa 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – peste 80 milioane de euro. Benefeciarii acestui program sunt autorităţile publice; asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; furnizorii de srvicii sociale; universităţi de stat; furnizori de servici de formare profesională continuă; IMM-uri şi ONG-uri.

Fonduri europene pentru creşterea eficienţie economice

Directorul ADR SV Oltenia a creionat şi viitorul politicii de coeziune, precizând că politica de coeziune ar trebui să vizeze obţinerea unor efecte sinergice, pentru a răspunde mai bine viitoarelor provocări cum ar fi de exemplu, globalizarea; scăderea populaţiei şi migraţiei; securitatea aprovizionării cu energie; schimbările climatice şi crizei financiare. Tot ieri s-a mai discutat şi despre noua schemă de dezvoltare care va fi lansată de MDRT şi pentru care se pregăteşte deja ghidul. Vor fi alocaţi bani pentru creşterea eficienţei energetice şi se vor putea reabilita blocurile construite în perioada 1950-1990. Veronica Toma, şef Serviciu Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finnaţare Internaţională din cadrul Consiliului Judeţean Dolj a vorbit în cadrul aceluiaşi eveniment despre „Contribuţia fondurilor europene la devoltarea judeţului Dolj şi a regiunii SV Oltenia”, iar Daniela Lungu, şef Serviciu Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Olt despre „Bursa de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt”