Peste 1.000 de antreprenori au fost susţinuţi prin intermediul a trei programe destinate stimulării IMM-urilor

0
52

Până în prezent, peste 1.000 de antreprenori au fost susţinuţi prin intermediul a trei programe destinate stimulării IMM-urilor – Programul Mihail Kogălniceanu, Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri şi Programul Start. Cel mai recent demarat, Programul Mihail Kogălniceanu, oferă fiecărui antreprenor posibilitatea de subvenţionare a maximum 70% din rata dobânzii şi garanţii de stat pentru maximum 80% din valoarea creditului. În numai 3 luni de la lansarea programului au fost înregistrate 3.361 aplicaţii. Dintre acestea, 2.800 de dosare au fost deja evaluate, iar 2.443 dosare au fost admise de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri. 120 de contracte au fost semnate cu băncile până acum, iar numărul acestora va crește accelerat în perioada ce urmează. Celelalte două programe, Programul Start şi Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, sunt destinate în mod special tinerilor antreprenori. Primul dintre acestea priveşte dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi facilitarea accesului la finanţare. Microîntreprinderile cu o vechime mai mică de 2 ani pot beneficia de o alocaţie financiară nerambursabilă de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile. De facilităţile acordate prin programul Start au beneficiat până la această dată 100 firme, din 416 aplicanţi.

Vor fi alocaţi peste 100 de milioane de euro

Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri prevede acordarea de fonduri nerambursabile de până la 10.000 euro, garanţii în proporţie 80% din valoarea creditului şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi. Antreprenorul are obligaţia de a angaja cel puţin 2 persoane. Numărul de beneficiari în cadrul acestui program se ridică la 807 tineri antreprenori, din totalul de 1.256 aplicanţi, iar plafonul maxim alocat a fost atins în prima jumătate a lunii octombrie a acestui an. Antreprenorii se pot bucura de o veste bună: succesul programelor a determinat continuarea lor şi în anul următor. Vor fi alocate 21 milioane lei pentru Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, 10 milioane lei pentru Programul Start şi 70 milioane lei pentru Programul Mihail Kogălniceanu.


Condiţii de eligibilitate pentru IMM, comune celor trei programe:

  • să nu fie în procedură de insolvenţă;
  • să nu fie emisă o decizie de recuperare a ajutorului de stat;
  • să nu figureze cu credite restante în Centrala Riscurilor Bancare;
  • să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în Centrala Incidentelor de Plăţi;
  • să nu fie în dificultate conform directivelor europene;
  • să nu se afle în litigiu cu MFP sau cu MEC sau cu instituţia de credit unde doreşte să ia un credit;
  • să nu fi beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali de ajutoare de minimis, inclusiv ajutorul acordat în cadrul programului, a căror sumă să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru activităţi desfăşurate în sectorul transportului rutier.