Start la gradele didactice!

0
88

profesorPeste numai câteva zile, la Inspectoratul Şcolar Şcolar Judeţean Dolj – Serviciul Perfecţionare – trebuie depuse rapoartele de inspecţii, împreună cu alte documente justificative, prin care cadrele didactice pot participa la examinările specifice. Perioada este 6 – 9 iunie, timp în care totul trebuie să intre în legalitate. Pentru candidaţii înscrişi la „Definitivat” 2016, sunt necesare acte doveditoare a vechimii la catedră , până pe 31 august 2016, şi calificativul parţial aferent anului şcolar 2015/2016. Pentru Gradul II didactic, pe lângă cea de-a doua inspecţie curentă şi cea specială, sunt necesare şi adeverinţe prin care se atestă vechimea de la „Definitivat”, până pe 31 august 2016, precum şi calificativele pe 2014-2015 şi, parţial, pe 2015-2016. Pentru Gradul I, condiţiile sunt aproximativ aceleaşi, în plus venind calificativele pentru 2013-2014 şi adeverinţa cu susţinerea  Gradului II. „Sunt convinsă că sunt necesare unele precizări. Astfel, concediul de maternitate (pre şi post natal, 126 de zile) este considerat vechime efectivă la catedră; concediul de creştere şi îngrijire a copilului, cel pentru studii,  etc. nu sunt considerate vechime la catedră. Astfel este scris în metodologie, dar, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, s-a dorit o eficientizare. Va fi trimis dosarul cu toate fişele de evaluare utilizate în cadrul inspecţiilor şcolare anuale, la următoarele instituţii: Colegiul Naţional  „Carol I”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Colegiul „C.D. Neniţescu”, Şcoala Gimnazială „Traian”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu”, CJRAE Dolj, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Sf. Mina”, Şcoala Postliceală  Teologică-Sanitară „Sf.Iosif”, Grădiniţa „Axia” , Grădiniţa cu Program Prelungit „Voiniceii”, toate din Craiova, la care se adaugă Şcoala din comuna Unirea. Este, credem, un pas înainte”, a precizar prof.  Monica Sună, onspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.