Obiectivul instituţional major pentru anul 2012: Multiplicarea numărului de beneficiari ai garanţiilor financiare

0
154

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA susţine dinamizarea accesării surselor de finanţare în economia rurală. Gheorghe Lăpădat, directorul general al Fondului Local de Garantare Craiova a precizat că FNGCIMM SA IFN ca jucător activ pe piaţa financiar-bancară şi instituţie cu rol de diminuator de risc, contribuie la formarea şi consolidarea afacerilor agenţilor economici privaţi care desfăşoară activităţi şi realizează obiective de investiţii in economia rurală, stimulând accesul producătorilor agricoli privaţi şi procesatorilor privaţi de produse agricole la finanţare prin acordarea de garanţii instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare. 

În acest sens, între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi FNGCIMM SA IFN sunt operaţionale convenţii de colaborare în baza cărora Fondul facilitează accesul investitorilor privaţi din sectorul agroalimentar la finanţarea capitalului de lucru garantând creditele acordate de către instituţiile finanţatoare. Fondul a urmărit permanent să asigure dezvoltarea şi diversificarea produselor moderne de garantare, pe care a dorit să le facă accesibile beneficiarilor săi, un obiectiv instituţional major pentru anul 2012 fiind multiplicarea numărului de beneficiari ai garanţiilor financiare din economia rurală, menţionând mai multe tipuri de garantii. Cum ar fi de exemplu, garanţii acordate pentru beneficiarii eligibili ai OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale şi pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii. “FNGCIMM acordă garanţii pentru obţinerea avansului de la APDRP tuturor benficiarilor eligibili pentru toate măsurile acreditate prin PNDR respectiv Măsurile 125, 313 şi 322”, a mai spus Gheorghe Lăpădat, într-un comunicat de presă. Garanţia maximă – 110% din valoarea avansului. Costul garanţiei pentru anul 2012 este de 0,05% lunar (stabilit conform ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.288/16.12.2011) aplicat la valoarea garanţiei pentru toată durata de valabilitate şi perceput o singură dată.

Garanţii de 100%

Un alt tip de garanţii ar fi pentru finalizarea acestor proiecte pe lângă sursa de finanţare reprezentată de către avansul acordat de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, beneficiarii publici pot contracta credite bancare de la instituţiile de credit partenere ale FNGCIMM, împrumuturi care pot fi garantate integral de către Fond conform prevederilor Legii nr.218/2005. “Garantia FNGCIMM acoperă până la 100% din valoarea creditului, prin preluarea riscului de garantare de către Fondurile de Garantare şi a Convenţiei. Garanţia se acordă de FNGCIMM după transmiterea documentaţiei de garantare de către băncile comerciale colaboratoare FNGCIMM”, a mai precizat Lăpădat. Beneficiarii eligibili sunt comunele, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora precum şi organismele de drept public, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, direcţiile sanitar veterinare.

Reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice

Mai sunt şi garanţiile acordate pentru beneficiarii eligibili aşa cum sunt definiti in Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional în baza Convenţiei nr. 131/19.01.2011 încheiată între MADR şi FNGCIMM SA IFN. Garanţiile se acordă fermierilor şi procesatorilor de produse agricole. Beneficiarii eligibili sunt: societăţi comerciale de tip IMM, asociaţii agricole;  persoane fizice autorizate precum şi întreprinderi individuale şi familiale constituite conform OUG nr. 44/2008. Garanţia acoperă maxim 80% din valoarea creditului solicitat dar nu mai mult de 2,5 mil euro per debitor. Creditul garantat trebuie să fie destinat finanţării  capitalului circulant. Garanţii acordate pentru beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor respectiv a bunăstării şi protecţiei porcinelor în baza Convenţiilor încheiată între MADR, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, FNGCIMM şi Băncile Comerciale. Şi nu în ultimul rând, garanţii acordate pentru beneficiarii eligibili ai Fondului European pentru Pescuit (FEP).