Florin Stancu, directorul executiv al DGASPC Dolj: „În Dolj, zece copii sunt abandonaţi lunar”

0
3547

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj (DGASPC) Dolj trece printr-o etapă de reorganizare, având loc modificări consistente atât în ceea ce priveşte organigrama statului de funcţii, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei.

În urma analizei serviciilor sociale furnizate de către Direcţie, a caracteristicilor beneficiarilor şi, în special, a analizei dinamicii cazurilor la nivelul centrelor aflate în subordinea DGASPC Dolj se propun o serie de modificări. „Este perioada în care Direcţia se reorganizează, fiind vorba de o strategie pe termen lung, în confirmitate cu regulamentele impuse de Uniunea Europeană în materie de asistenţă şi protecţie socială. Sunt organizate toate centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. Avem şi un termen limită până la care toate centrele de plasament trebuiesc închise. Este vorba de anul 2021. Aşa cum bine ştiţi judeţul Dolj este unul din judeţele cu cei mai mulţi copii abandonaţi lunar – 10 copii în fiecare lună. Numărul copiilor care intră anul în sistemul de protecţie socială este undeva în jurul lui 70, iar numărul copiilor care părăsesc sistemul într-un an de zile este de 30-40, adică, aproape la jumătate”, a explicat Florin Stancu, directorul executiv al DGASPC Dolj.

Dezvoltarea unui sistem teritorial de asistenţă socială

În acest context s-a solicitat votul consilierilor judeţeni, care au votat în unanimitate pentru modificările propuse şi susţinute de conducerea Direcţiei. „Ori de câte ori au intervenit modificări în structura organizatorică sau de personal, DGASPC Dolj a făcut demersurile pentru modificarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. În prezent, sunt în vigoare un număr de 68 de regulamente de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale, aprobate tot printr-o Hotărâre de Consiliu. Obiectivul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Dolj îl reprezintă protecţia şi respectarea drepturilor copilului, familiei persoanelor vârstnice, persoanelor cu duzabilităţi precum şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, prin mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu instituţiile care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale”, a subliniat directorul DGASPC Dolj.

Acesta a mai spus că în vederea asigurării unui cadru efectiv de implementare a principalelor priorităţi la nivel judeţean, precum şi în vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie socială, s-a luat în calcul dezvoltarea unui sistem teritorial de asistenţă socială, aflat cât mai aproape de persoanelor aflate în dificultate.