Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, parte dintr-un program pentru copiii refugiaţi

0
1117

Inspectoratul Școlar Județean Dolj implementează un proiect destinat copiilor migranţi, în special al celor refugiaţi, privind schimbarea atitudinii în ceea ce priveşte educaţia în rândul acestora. Programul este finanţat din fonduri europene, prin „Erasmus+” fiind incluse unităţi şcolare din Turcia, Bulgaria, Italia.

Proiectul, intitulat „Towards Inclusive Education For Refugee Children” (TIEREF) va furniza instrumente care vor permite şcolilor şi factorilor de decizie să abordeze , dintr-o perspectivă pozitivă, provocările determinate de nevoile copiilor refugiaţi, şi să schimbe atitudinea în educaţie în rândul acestui grup ţintă de copii migranţi cu condiţii de refugiat. În timp ce ţările europene au pus în aplicare o serie de politici diferite, care vizează reducerea decalajului educaţional „nativ – imigrant”, coerenţa în aceste politici nu este evidentă, de unde şi necesitatea de a împărtăşi cele mai bune practici. Măsurile proiectului includ împărtăşirea resurselor extinse, a bunelor şi a celor mai bune practici în şcoli, în special a celor cu o concentraţie ridicată de migranţi cu condiţii de refugiat. În mod clar, această partajare a iniţiativelor de bune practici în cadrul sistemului de învăţământ poate avea efecte imediate asupra succesului educaţional al copiilor migranţi, ajutându-i să – şi atingă potenţialul maxim.

Se lucrează la dezvoltarea unui „Plan – pilot”

În program sunt parteneri în domeniul educaţiei incluzive legată de copiii migranţi/refugiaţi, iar „proiectul ăşi propune să devină un facilitator de multiplicare, prin care să se permită partajarea bunelor practici între părţile interesate, dar, în acelaşi timp, să fie îmbunătăţit, folosind facilităţile de contribuţie şi utilizarea cât mai multor activităţi creative comune. Aceste bune practici vor consta în politici de educaţie incluzivă, cadre educaţionale, material de instruire pentru profesori, dar şi pentru copiii migranţi/refugiaţi, în timp ce se va crea o metodologie de evaluare optimizată şi o metodă de intervenţie de învăţare susţinută de la egal, bazată pe bune practici identificate şi utilizate printre parteneri”, a precizat prof. Ani Drăghici,  inspector pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale în cadrul ISJ Dolj. Statele membre ale Uniunii Europene au oportunitatea de a solicita o învăţare „de la egal la egal” (PLA) pe probleme provocatoare. „PLA poate ajuta statele membre să pună la punct structuri eficiente pentru primirea copiilor refugiaţi şi a celor nou – sosiţi, pe baza unui schimb de bune practici şi cu ajutorul cercetărilor disponibile. În această perioadă, membrii echipei de proiect a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj lucrează la dezvoltarea „Planului – pilot” şi a instrumentului de colectare a impactului şi realizarea, cu ajutorul experţilor CJRAE Dolj a studiilor de caz colectate de la personalul pedagogic  care a folosit resursele de învăţare incluzivă”, a mai menţionat Ani Drăghici.