Profesorii şi elevii şi-au exprimat dorinţele

0
377

S-a tot discutat despre planurile cadru de dezvoltare a învăţământului gimnazial şi, acum, s-a făcut şi centralizarea datelor obţinute din teritoriu. Din cele trei variante aflate în dezbatere, una este cea preferată de către cadrele didactice şi elevii din judeţul Dolj. În majoritate, s-a optat pentru „nr.II”.

Nicoleta Liţoiu

Prima propunere se referă la dezvoltarea comptenţelor civice ale elevilor, prin reconsiderarea disciplnielor socio-umane pe ani de studiu; valorificarea trunchiului comun actual; asigurarea continuităţii planurilor actuale; etc. S-a vorbit că introducerea studiului chimiei şi a fizicii, din clasa a V-a, ar putea fi timpurie; introducerea unei  ore în plus, la fiecare specialitate, nu ar fi oportună; etc. Cea de-a doua variantă se referă la asigurarea continuităţii Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării între ciclurile gimnazial şi liceal; continuitatea studiului ştiinţelor de la primar către gimnazial, prin introducerea disciplinelor „fizică” şi „chimie”, de la cls. a V-a, respectiv a VI-a, ş.a.m.d. Cea de-a III-a opţiune are cuprinse mai multe subprograme: introducerea a două ore de limbă modernă, cea de-a II-a opţiune, la clasa a V-a,; continuitatea TIC; la Istorie şi Geografie prevăzut un număr mai mare de ore… S-a tot dezbătut, s-a tot discutat , s-a tot vorbit şi, într-un final, s-a ajuns la o concluzie: cel mai bun pare „Planul II”.

La Dolj, ştiinţele şi sportul se vor învăţate

S-a ajuns la câteva concluzii şi s-a stabilit că „variantele de propuneri de plan – cadru au fost apreciate, discutate şi la toate cele trei variante au fost făcute propuneri de îmbunătăţire”, a spus prof.  Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. La dezbateri au participat şi şcolarii, care, în urma întâlnirilor din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor, au ajuns la un punct comun: „Prima şi cea de-a III-a variantă nu se apropie deloc de adevărul necesar: orele de fizică şi chimie nu trebuie adăugate celor de clasa a V-a, la fel şi orele de TIC, nu îşi găsesc locul la cls. a V-a. Considerăm că TIC este o materie necesară din cls. a VIII-a. În clasa a V-a considerăm necesară introducerea unei ore de educaţie plastică, în locul celei de chimie” – se arată în cele spuse de către elevi. „Planul cadru trebuie să fie centrat pe nevoile elevilor, să fie un sprijin pentru copiii defavorizaţi, să aibă impact în dezvoltarea sistemului educaţional, în totalitatea acestuia. Deasemenea, este obligatoriu să se ţină seama de realităţile şcolii şi de problemele sistemului de învăţământ. Competenţele cheie este necesar să fie centrate pe niveluri şi să fie dezvoltate mai multe competenţe specifice în diferite domenii, diferenţierea pregătirii urmând să aibă loc după cls. a VIII-a”, a mai precizat Nicoleta Liţoiu. Drept încheiere sunt punctele care au fost stabilite şi trimise MECS: o oră de ştiinţe la clasa a V-a, dar menţinerea a două ore de fizică la cls. a VI-a, cu reducerea unei ore de biologie; nu este acceptată o singură oră de studiu la cea de-a II-a limbă străină în clasa a V-a; necesitatea alocării unei ore de consiliere şi orientare a elevilor; şi, poate mai important decât toate, două ore pe săptămână pentru educaţie fizică şi sport. Rămâne ca propunerile să fie puse în practică…