Chiriile ANL scad semnificativ

0
88

Guvernul actual a decis reducerea nivelului chiriilor percepute titularilor de contracte de închiriere a locuinţelor ANL, iar autoritatea locală craioveană a transpus în practică, joia trecută, normele de aplicare, aşa cum au fost impuse prin O.U.G. nr. 30/2017. Pe mandatul Guvernului Cioloş, chiriile au crescut de peste patru ori, în cazul tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, şi de aproape trei ori, pentru cei peste 35 de ani. Acum, potrivit noilor cuantumuri ale chiriei s-a reuşit şi o protecţie socială, mai ales în cazul persoanelor cu venituri reduse.

anlActualul Guvern a mai bifat una dintre promisiunile din campania electorală, respectiv protejarea categoriilor sociale afectate de un nivel mult prea ridicat de impunere a chiriilor percepute de stat, aşa cum a fost cazul valorilor foarte ridicare a chiriilor ANL, stabilite de vechea guvernare. Notificări de reziliere a contractelor de închiriere, sesizări ale oamenilor despre nivelul exagerat al chiriilor, care în marea majoritate a cazurilor au crescut de 3-4 ori, au făcut ca Executivul să trateze problema cu operativitate. Aşa se face că iniţial a fost adoptată O.U.G. nr. 30/2017, prin care se reaşezau bazele de calculul ale chiriei şi, ulterior, la nivel local, administraţia craioveană a pus în aplicare noile criterii de reclaculare.

Noile valori, modificate în scurt timp

anl (1)Unde s-a umblat? În primul rând s-a stabilit că diminuarea cheltuielilor de administrare, întreţinere şi reparaţii să fie de la 1,11% din valoarea de înlocuire a construcţiei la maxim 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei. Apoi, diminuarea coeficientului de ponderare în funcţie de rangul localităţii – pentru municipiul Craiova, de la 0,95% la 0,90%. S-a stabilit şi o diminuare a coeficienţilor în funcţie de venitul mediu brut al titularului contractului de închiriere respectiv de la 0,90 la 0,80 în cazul în care venitul brut pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni este mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului; de la 0,95 la 0,90 în cazul în care venitul brut pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni al titularului contractului de închiriere nu depăşeşte dublul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru această perioadă; în cazul în care venitul mediu brut al titularului contractului de închiriere este mai mare decât dublul salariului minim brut pe ţară, dar nu depăşeşte 5.000 lei coeficientul aplicabil de 1,00, a rămas nemodificat. Totodată, s-a mai decis diminuarea cotei de 1% ce revine autorităţii locale la maxim 0,5%, autoritatea publică locală putând reduce aceste cote.

S-au evitat situaţii critice

anl 3Având în vedere modul de stabilire a chiriei pentru locuinţele pentru tineri aprobat prin O.U.G. nr.30/2017, reducerea cuantumului chiriei prin aplicarea actualelor modificări legislative este benefică tuturor chiriaşilor locuinţelor din fondul destinat tinerilor şi, mai ales, celor cu venituri reduse, prin limitarea cuantumului chiriei conform nivelurilor prevăzute de lege.

Au rezultat chirii mai mici cu 17-25%, în cazul în care venitul brut pe membru de familie al titularului contractului de închiriere depăşeşte dublul salariului minim de bază brut pe ţară, dar nu mai mult de 5.000 lei, respectiv de la un maxim de 370 lei la 280 lei pentru un apartament, iar în cazul unei garsoniere de la 230 lei la 170 lei. Nivelul este mai mic cu 25-29%, în cazul în care venitul mediu brut pe membru de familie al titularului contractului de închiriere nu depăşeşte dublul salariului minim brut pe ţară, respectiv de la 350 lei la 250 lei pentru un apartament şi de la 217 lei la 155 lei pentru o garsonieră. Un cuantum de maximum 145 lei, fără a depăşi 10% din venitul mediu brut pe membru al titularului contractului de închiriere iar pentru două cazuri în care nici un membru major al familiei nu a realizat venituri în ultimele 12 luni, plafonarea chiriei potrivit art. 9^1 la nivelul veniturilor a condus la o scădere de la 116.84 lei şi 111.85 lei la 0 lei.

De aplicarea acestor prevederi au beneficiat şi alţi chiriaşi – în total 111 cazuri, pentru care plafonarea cuantumului chiriei la 10% din venitul mediu pe membru a condus la obţinerea unor chirii foarte mici: 0.19 lei, 1.91 lei, 12.41 lei, 19.95 lei, 20.68 lei şi respectiv 23.03 lei. Totodată, în cazul modificării nivelului veniturilor se va proceda la recalcularea chiriilor pentru toate cele 111 cazuri.

Urmează vânzarea unităţilor locative

anl 2În şedinţa Consiliului Local din aprilie 2017 s-a aprobat şi contractul-cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională a Locuinţei. De fapt s-au votat două tipuri de contracte: cel cu plata integrală şi cel cu plata preţului în rate.

După ce legiuitorul a adus, de-a lungul timpului, mai multe modificări în această materie, majorând vârsta până la care tinerii pot primi repartiţii la 38 de ani, stabilind şi modalităţi de realizare a schimbului de locuinţe între titularii contractelor de închiriere, iată că acum, vânzarea locuinţelor ANL se poate face în condiţii mult mai lejere.

Plata în rate lunare egale pare să fie cea mai bună variantă pentru familiile ce nu-şi mai pot permite contractarea unui credit bancar, fie din cauza depăşirii vârstei optime solicitată de instituţia creditoare, fie de nivelul tot mai scăzut al veniturilor. Ratele lunare vor cuprinde o dobândă anuală care va acoperi dobânda de referinţă a BNR, plus alte două puncte procentuale. Pentru neplata la termenul scadent se vor percepe majorări de întârziere de 2% din suma neachitată, pentru fiecare lună de întârziată la plată.

Ca un avantaj, autoritatea locală craioveană va acorda o suspendare a obligaţiei de plată a ratelor pe maximum 3 luni. Solicitantul trebuie doar să depună o cerere motivată cu 15 zile înainte de scadenţa ratei curente şi să dovedească cu acte că veniturile sale au scăzut. Suspendarea, însă, se poate solicita doar de maximum trei ori pe tot parcursul perioadei de plată în rate lunare egale.