FACULTATEA DE MECANICĂ

0
107

Autovehicule rutiere (învăţământ la zi): 87 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ la zi): 50 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ la zi): 36 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

 

 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale multinaţionale şi autohtone, în construcţii de maşini, producători de echipamente,producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, în companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, agenţi economici specilizaţi în protecţia mediului şiîn învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/