Producătorii de lapte au un nou termen pentru a cere ajutor financiar

0
124

Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reuşit să depună cererea de ajutor financiar până la data de 8 aprilie a.c., prin H.G. nr. 367/18.05.2016, de modificare a HG 160/2016, s-a stabilit o nouă perioadă de depunere, între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari. Până în prezent au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte, dintre cei aproximativ 21.000 înregistraţi, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă 80,44% din suma totală alocată sectorului.

apia

Cu privire la afirmaţiile făcute în spaţiul public ce vizează ajutorul excepţional care i-a fost alocat României de Comisia Europeană pentru sectorul laptelui şi al cărnii de porc, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face următoarele precizări pentru corecta informare a publicului: „Conform Hotărârii nr. 160 din 16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 202 din 18 martie 2016, suma prevăzută pentru România este echivalentul în lei a 11.145.958 euro: a) echivalentul în lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui şi produselor lactate; b) echivalentul în lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de creştere a porcinelor”.

Se prelungeşte termenul de depunere

Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie – 8 aprilie 2016. În acest termen, au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte din cei aproximativ 21.000 înregistraţi, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă un procent de 80,44% din suma totală alocată sectorului.

Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reuşit să depună cererea de ajutor financiar în perioada menţionată mai sus prin H.G. nr. 367/18.05.2016, de modificare a HG 160/2016, s-a stabilit o nouă perioadă de depunere între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari.

Pentru buna desfăşurare a activităţii de administrare a cererilor de acordare a ajutorului financiar, APIA a elaborat „Ghidul solicitantului ajutorului financiar”, a dezvoltat o aplicaţie electronică şi a elaborat instrucţiuni de lucru pentru primirea şi verificarea cererilor.lapte

Plăţile, până cel târziu la data de 30 iunie 2016

Preluarea cererilor în prima sesiune de depunere s-a desfăşurat în condiţii optime, iar până la data prezentei au fost introduse în aplicaţia electronică a ajutorului excepţional – în sectorul laptelui şi produselor lactate aproximativ 10.500 de cereri. Plata sprijinului se poate face după primirea tuturor cererilor de plată (inclusiv cele din sesiunea a doua) având în vedere procedura de redistribuire a plafonului rămas neutilizat sau reducere a cuantumului individual în cazul depăşirii plafonului alocat, conform art. 12 din HG 160/2016 aşa cum a fost modificată prin HG 367/2016. Conform art. 2 din R. (UE) 1853/2015 şi ale art.11 din HG nr. 160/2016 plăţile se efectuează până cel târziu la data de 30 iunie 2016.

Va primi bani şi sectorul de creştere a porcinelor

În sectorul de creştere a porcinelor, suma prevăzută se distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează: a) echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii;

b) echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducţie din exploataţii. În ce priveşte termenul de depunere pentru obţinerea ajutoarelor financiare facem precizarea că, până la data de 8 aprilie 2016 producătorii agricoli au depus cererea de solicitare la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente specifice. Plăţile urmează să se efectueze până la data de 30 iunie 2016.

La date de 26.05.2016 sunt încărcate, în aplicaţia electronică a ajutorului excepţional – sectorul porcine, 215 cereri de solicitare cu anexele aferente, pe baza cărora se determină efectivele eligibile, respectiv cuantumul pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii şi pentru activitatea de reproducţie din exploataţii. MADR face precizarea că, suma totală alocată sectorului de creştere a porcinelor se împarte la producătorii agricoli ce au depus, deja, cererea de solicitare.

Condiţii cumulative obligatorii

În sectorul laptelui şi produselor lactate, conform art. 4  alin (1) din HG nr. 160/2016, ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, şi deţin cotă de livrări la data de 31 martie 2015; b) sunt în activitate, fapt dovedit prin existenţa unui contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător şi deţin cel puţin un document fiscal, care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului; c) producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte în anul de cotă 2014-2015.