De astăzi, începe distribuirea manualelor şcolare noi, în şcolile primare şi gimnaziale

0
415
De astăzi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va începe distribuirea manualelor şcolare în instituţiile de învăţământ preuniversitar, ciclurile primar şi gimnazial, din teritoriu. Toate cele peste 160 de unităţi arondate vor ridica manualele după un grafic stabit, după ce s-au respectat regulile emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.
În conformitate cu adresa CNEE nr. 2443/13.08.2019, înregistrată la ISJ Dolj, prin nota nr.1024/14.08.2019, instituţia conducătoare a învăţământului preuniversitar doljean a tranmis şcolilor precizările necesare asigurării manualelor şcolare noi, pentru clasele din ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial. Astfel, procesul de selecţie şi de transmitere a comenzilor de manuale şcolare a trebuit să respecte prevederile Procedurii de selecţie şi de comandă a manualelor noi, act normativ stipulat în 2016.
Utilizarea aplicaţiei web , disponibilă la nivelul unităţilor de învăţământ, a fost funcţională în perioada 19 – 22 august. În acest interval, a fost urmat un adevărat calendar, care a început cu derularea procesului de selecţie a manualelor şcolare. S-a început cu analizarea, de către cadrele didactice, a conţinutului manualelor corespunzătoare claselor la care îşi desfăşoară activitatea, urmând cu redactarea, avizarea şi înregistrarea procesului – verbal privind opţiunile profesorilor cu numărul exemplarelor necesar de a fi comandate, continuând cu înregistrarea în aplicaţia web a comenzilor.
Au fost mai multe titluri şi autori asupra cărora li s-a cerut părerea cadrelor didactice, din edituri agreate. Pentru clasa a II-a au fost cerute completări în manualele pentru studierea limbii engleze, iar la cls. a VI-a au fost cerute referinţe pentru educaţie plastică. Cele mai multe solicitări s-au referit la manuale de cls. a VII-a.
Activitate intensă, din prima zi
Odată încheiate toate procedurile preliminare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a stabilit şi graficul ridicării manualelor şcolare noi, acţiune care se va desfăşura în perioada 27 august – 6 septembrie.  Astăzi, în prima zi, 19 unităţi trebuie să-şi trimită reprezentanţii pentru a ridica toate cărţile solicitate, acelaşi numărul fiind şi pe 28 august. Conform graficului, în fiecare zi din intervalul menţionat vor fi 20 de şcoli, excepţie făcând 30 august (15 instituţii) şi 6 septembrie (13 unităţi).