Serviciu de urgenţă prin SMS pentru persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire

0
172

Începând de astăzi, serviciul de urgenţă va putea fi apelat şi de către persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, care vor putea trimite SMS la numărul 113, dar numai după ce se înregistrează în baza de date a Serviciului 112.

Potrivit Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire vor avea posibilitatea apelării Serviciului de urgenţă prin SMS la numărul 113, potrivit prevederilor Legii 132/2015, însă pentru a putea utiliza acest număr ele vor trebui să se înscrie mai întâi în baza de date a Serviciului 112, conform informaţiilor care vor fi publicate pe website-ul www.112.ro.

Înregistrarea în baza de date a Serviciului 112 se poate face în  mai multe feluri. Unul este prin depunerea documentelor de înregistrare la birourile temporare de asistenţă la înregistrare sau la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti sau din ţară (informaţiile cu privire la adrese şi programul acestora vor fi publicate pe site-ul www.112.ro).   De asemenea, cei care doresc se pot transmite prin poştă documentele necesare la adresa Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti sau pot completat formularului online aflat pe website-ul www.112.ro.

Înscrierea se poate face şi online

Cei care doresc să se înscrie au nevoie de cerere de înregistrare, de o copie a actului personal de identitate sau al reprezentantului legal, de copiile actelor care atestă dizabilitatea şi de copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul.

Pentru înscrierea la sedii/birouri temporare sau prin poştă, aceştia trebuie să ceară un exemplar al cererii de înscriere la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau la birourile temporare de asistenţă la înscriere; cererea poate fi obţinută şi prin descărcarea de pe site-ul www.112.ro, să completeze şi să semneze această cerere, să anexeze copiile documentelor specificate mai sus şi să introducă documentele într-un plic, să-l sigileze şi să-l trimită STS prin una dintre cele două metode metode menţionate anterior.

Pentru înscrierea online, aceştia trebuie să intre pe site-ul www.112.ro, la secţiunea „Serviciul SMS 113”, subsecţiunea „Înregistrare”, unde vor avea de completat un formular pe care trebuie să-l completeze şi să scaneze şi să trimită copiile documentelor menţionate mai sus. De asemenea, în cazul în care se apelează la un reprezentat legal, acesta va completa şi formularul online destinat reprezentanţilor legali, aflat în aceeaşi subsecţiune pe site, încărcând obligatoriu şi documentul doveditor al calităţii lui.

STS mai precizează că dacă toate condiţiile obligatorii vor fi îndeplinite, iar datele şi documentele transmise vor fi corecte şi complete, solicitanţii vor primi un SMS de confirmare la numărul de telefon declarat în cererea de înregistrare şi din acel moment vor putea apela 112 în orice situaţie de urgenţă.

Cum funcţionează

Atunci când vor avea o urgenţă, persoanele cu dizabilităţi de vorbire şi/sau auz vor suna la numărul 112, operatorul va răspunde, dar nu va iniţia un dialog cu persoana cu deficienţe de auz sau vorbire, ci va închide apelul, pentru că acestea vor fi identificate automat de către sistem ca fiind persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire. Acestea vor primi imediat un SMS cu textul: „Trimiteţi SMS la 113 cu urgenţa şi adresa incidentului” şi vor răspunde printr-un SMS la numărul 113, descriind scurt urgenţa şi indicând cu exactitate adresa, inclusiv judeţul. Indicat este să nu se folosească semne diacritice, dacă telefonul nu este setat în acest mod, pentru a urgenta transmiterea. După transmiterea SMS-ului este posibil ca operatorul 112 să mai trimită SMS cu întrebări suplimentare. Răspunsurile trebuie să fie cât mai scurte şi cât se poate de exacte. Operatorul 112 va transmite datele obţinute de la agenţiilor de intervenţie (Poliţie, Ambulanţă, Pompieri).

Apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei.