Începe selecţia cadrelor didactice pentru Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

0
82

profesoriCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor la disciplinele de examen din anul şcolar 2016/2017. Este vorba despre evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, Bacalaureatul, Definitivatul şi Titularizarea, ultimele două referindu-se la cadrele didactice.

Înscrierea va începe de mâine şi se va încheia pe 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEE. Candidaţii trebuie să completeze, în format electronic, mai multe chestionare: formularul de înscriere, CV-ul în variantă europeană şi anexe ale acestuia (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procesul de selecţie), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi notare. De asemenea, cei care doresc să facă parte din CNEE trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii patru ani şcolari; abilităţi de operare pe calculator; experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele curente (membru în comisii de evaluare la diverse niveluri – naţional, zonal, etc., component în proiecte axate pe evaluare didactică, absolvent al unor cursuri sau stagii de formare în domeniu, etc.); disponibilitate pentru participare, în timpul anului şcolar 2016/2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă la CNEE. În procesul de selecţie, vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au promovat un masterat/curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în unele conexe celui pentru care aplică şi au fradul didactic I , II sau definitivatul. Selecţia celor înscrişi va avea loc în perioada 5 – 7 octombrie, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru cei selecţionaţi, pe 7 octombrie.