Astăzi: Gala excelenţei în cercetare

0
87

Universitatea din Craiova organizează astăzi, ora 17:00, la Aula Alexandru Buia” (clădirea Facultăţii de Agronomie, str. Libertăţii, nr. 19, Craiova), Gala excelenţei în cercetare, ediţia a II-a 2017.

agronomieLa Gala excelenţei vor fi premiaţi cercetătorii care au publicat articole în reviste cotate ISI,  monografii în edituri internaţionale de prestigiu şi au obţinut brevete pentru idei şi produse inovative în perioada 2015-2016. Toţi vor fi recompensaţi cu granturi interne de cercetare care să susţină activitatea viitoare. Premiile au valori cuprinse între 500 lei şi 5.000 lei.

Cadrele didactice s-au implicat activ în activitatea de cercetare în această perioadă şi au obţinut granturi importante în competiţii naţionale şi internaţionale. Nouă proiecte noi au fost câştigate în competiţii, la care se adaugă cele 47 de proiecte în derulare în anul 2015. În anul 2016, au fost câştigate 15 proiecte noi în competiţii naţionale şi internaţionale, la care se adaugă alte 44 de proiecte în derulare. Volumul total al finanţării atrase prin contracte de cercetare se ridică la 6.302.714 lei în anul 2015, respectiv 6.306.921 lei în anul 2016.

Distincţii pentru cercetătorii cu cele mai bune rezultate

        Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cercetătorii Universităţii din Craiova este reflectată şi prin premiile acordate de organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate. Activitatea cercetătorilor craioveni a fost recunoscută prin 21 premii în anul 2015 şi 19 în anul 2016.

        Prin organizarea acestui eveniment, conducerea UCV îşi propune recompensarea rezultatelor semnificative obţinute în cercetare, precum şi creşterea vizibilităţii şi impactului cercetării din Universitatea din Craiova.

        În cadrul evenimentului vor fi acordate: distincţii pentru cercetătorii cu cele mai bune rezultate din cele 13 domenii de cercetare de excelenţă din cadrul instituţiei; Trofeul de excelenţă în cercetare pentru primii 3 cercetători, la nivelul întregii universităţi; Trofeul de excelenţă pentru departamentele cu cel mai bun punctaj acumulat prin însumarea rezultatelor membrilor săi. De asemenea, vor mai fi acordate premii pentru „Recunoaştere academică”; „Soluţii inteligente”; „Parteneriate strategice” şi „Cercetători asociaţi”.