Aproape 40.000 de doljeni nu au medic de familie

0
286

Aproximativ 40.000 de doljeni nu au acces la serviciile medicale elementare şi nu se regăsesc pe lista vreunui medic de familie. În plus, la nivelul judeţului Dolj, la această dată, există în continuare un deficit de medici specialişti, în mod special în mediul rural.

În prima parte a acestui an, 675.785 de doljeni (dintr-un  total de 705.760 cât este populaţia judeţului) erau înscrişi pe listele medicilor de familie. Dintre aceştia, 535.520 erau beneficiari ai pachetului de servicii de bază, iar 140.265 erau beneficiari ai pachetului minimal de servicii. Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, la nivelul judeţului Dolj, în primul semestru al acestui an au funcţionat 14 centre de permanenţă în localităţile Amărăştii de Jos, Brabova, Goicea, Gherceşti, Pleniţa, Sadova, Bulzeşti, Murgaşi, Bechet, Ghidici, Piscu Vechi, Vîrvoru de Jos, Craiova 1 şi Craiova 2, în care îşi desfăşoară activitatea 87 de medici.

Potrivit reprezentanţilor CAS, modificările legislative introduse acordă o importanţă deosebită activităţii medicale de prevenţie atât la nivelul asistenţei medicale primare, cât si la nivelul medicului specialist privind depistarea cazurilor noi de afecţiuni cardio-vasculare, afecţiuni respiratorii cronice sau renale cronice precum şi supravegherea acestora.

Deficit de medici oncologi şi diabetologi

În primul semestru al anului, CAS Dolj a contractat servicii medicale clinice cu medici specialişti ceea ce a permis acoperirea întregii palete de specialităţi prevăzută de legislaţia în vigoare. De asemenea, începând cu acest an, s-au introdus pentru toate specialităţile şi mai multe proceduri diagnostice şi terapeutice ce pot fi acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, permiţând astfel, investigarea şi efectuarea unor proceduri terapeutice cât mai complexe în vederea stabilirii diagnosticului şi a supravegherii evoluţiei acestuia. Întrucât, traseul clinic al pacientului reprezintă principalul instrument operaţional pentru integrarea şi coordonarea serviciilor medicale, atât medicii de familie cât şi medicii specialişti au obligativitatea întocmirii pentru anumite afecţiuni cronice (menţionate în legislaţie) planul de management, cu alte cuvinte circuitul clinic al pacientului.

La nivelul judeţului, la această dată, există în continuare un deficit de medici specialişti, în mod special în mediul rural, iar specialităţile deficitare sunt:  oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, hematologie precum şi endocrinologie, neurologie pediatrică şi psihiatrie pediatrică.

În judeţul Dolj activează 205 medici dentişti

În ceea ce priveşte asistenţa medicală stomatologică, aceste tipuri de servicii medicale sunt acordate la nivel de judeţ de către un număr de 205 medici de specialitate – medicină dentară, repartizaţi în proporţie de 23% în mediul rural şi 77% în mediul urban. Casa de Asigurări de Sănătate  consideră că  adresabilitatea pentru aceste tipuri de servicii medicale este mult mai mare decât posibilitatea acordării acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, ceea ce a condus la limitarea accesului liber şi echilibrat al asiguraţilor pentru servicii medicale dentare.

Toate tipurile de investigaţii paraclinice menţionate în „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile paraclinice” au fost contractate atât cu laboratoarele aflate în structura spitalelor cât şi cu furnizorii organizaţi conform OG nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Nu sunt acoperite toate zonele din judeţ cu furnizori de servicii medicale paraclinice care să acorde aceste tipuri de investigaţii. Cu excepţia a opt contracte de furnizare de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator şi radiologie-imagistică medicală, toate contractele s-au derulat în municipiul Craiova.

Începând cu data de 1 aprilie a.c., casele de asigurări de sănătate nu decontează analizele medicale de laborator recomandate de medicii de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copiii cu vârsta între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, acestea efectuându-se gratis în cuantum de 12% raportată la suma totală contractată de aceşti furnizori cu CAS Dolj.