Tăieri de drepturi pentru cei asistaţi social

0
393

În primul semestru al acestui an, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Specială Dolj şi-a continuat controalele tematice şi a descoperit mai multe cazuri de persoane care obţineau drepturi financiare necuvenite.

Pe primele şase luni din 2015, AJPIS Dolj a efectuat mai multe controale tematice în zona sa de competenţă. „S-a verificat, în principal, programul de acordare a venitului minim garantat pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă, dar care nu se aflau în evidenţe. Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă au sesizat 13.322 de dosare, cuprinse în eşantionul trimis de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Au fost verificate 111 administraţii publice locale, fiind întocmit acelaşi număr de procese-verbale de constatare.

Astfel, s-au confirmat 5.547 de situaţii, fiind dispuse 4.152 de măsuri, toate cu impact financiar, în 220 de cazuri fiind vorba de încetare a plăţilor pentru ajutorul minim garanta, iar în alte 29 de suspendare. Până pe 30 iunie, au fost emise 435 de decizii de recuperare a banilor acordaţi până atunci şi s-au aplicat opt sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 7.000 de lei, achitate integral. Totalul debitelor pentru 1.435 de familii este de 2,77 milioane de lei, dar nu avem înregistrată nicio sesizare penală”, a precizatSilvia Bosovici, consilier în cadrul AJPIS Dolj.

Verificări inopinate

În aceeaşi perioadă de referinţă, s-au desfăşurat şi mai multe controale inopinate, pe baza înştiinţărilor primite sau a autosesizărilor. Astfel, au fost efectuate 18 controale care au vizat 41 de dosare de acordare a venitului minim garantat. În urma verificărilor fiind dispuse 35 de măsuri pecuniare, în 18 dintre acestea mergându-se până la sistarea dosarelor. În ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de sprijin familial, a fost vorba de două verificări „incognito”, pentru 16 dosare, în două dintre ele acordându-se sancţiuni financiare.

Controale şi în Centrele de asistenţă

Nici Centrele rezidenţiale pentru adulţi şi copii, fie că este vorba despre cele publice sau private, nu au fost exonerate de control. „Am urmărit evaluarea modului de respectare a legislaţiei referitoare la condiţiile de admitere, îngrijire, recuperare şi reintegrare a beneficiarilor acestor servicii. Au fost verificate 52 de Centre, fiind dispuse 16 măsuri de remediere a deficienţelor constatate, fără aplicare de sancţiuni”, a mai spus Silvia Bosovici.

De asemenea, tot inopinat, şase entităţi care furnizează servicii persoanelor aflate în situaţii dificile au fost controlate, dar nu s-au emis sancţiuni. Pentru o cât mai bună cunoaştere a legii de către responsabilii din comunităţi, AJPIS Dolj a avut două sesiuni de informare la sediul unităţii, 182 de reprezentanţi ai Primăriilor din judeţ fiind consiliaţi, iar, pe teren, la administraţiile publice locale, 74 de reprezentanţi ai acestora au fost puşi la curent cu toată legislaţia din domeniu.