Noi evoluţii europene în procesul educaţional

0
121
În urmă cu câteva zile, Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis, în teritoriu, cele mai recente evoluţii ale unor iniţiative dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul Educaţiei. Acestea au fost preluate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi comunicate instituţiilor de învăţământ preuniversitar aflate în subordine.
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia Generală Învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă – Direcţia Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, a transmis în toată ţara Adresa Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (nr. 2360/SA/30.05.2019), privind cele mai recente iniţiative dezvoltate de Consiliul Europei, în domeniul educaţiei, una care a fost preluată de ISJ Dolj şi comunicată instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Sunt patru puncte importante, care conduc la dezvoltarea procesului educaţional în norme europene. Primul dintre ele este Portalul educaţional pentru învăţare online şi lansarea primului masterclass şi este conceput în contextul aniversării celor 70 de ani de existenţă a Consiliului Europei, cuprinzând un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicat cadrelor didactice, primul curs online interactiv fiind organizat în perioada 16 septembrie – 18 octombrie 2019. Al doilea se numeşte  Educaţie pentru cetăţenia digitală şi vine în sprijinul cadrelor didactice, părinţilor, factorilor de decizie şi al altor actori din domeniul educaţiei.
Consiliul Europei a lansat, cu această ocazie, „Ghidul pentru educaţie pentru cetăţenia digitală”, disponibil în limba engleză. Acesta oferă descrieri detaliate ale multiplelor dimensiuni care alcătuiesc cele zece domenii digitale şi include fişe pentru fiecare, exemple de bune practici, idei de activităţi de aplicat la clasă, precum şi trimiteri la alte resurse disponibile online. El este în concordanţă cu „Cadrul de referinţă al competenţelor pentru o cultură democratică” (CRCCD).
Promovarea valorilor democratice şi a discriminării
Ultimele două puncte se referă la promovarea valorilor democratice. Unul se numeşte Campania Consiliului Europei „Freetospeak – safe tolearn” Democratic schools for all. Prin aceasta, şcolile au oportunitatea de a-şi etala bunele practici implementate în vederea promovării valorilor şi principiilor democratice, de a se informa cu privire la multitudinea de resurse dezvoltate de Consiliul Europei, care pot fi valorificate la clasă şi pot stabili contacte directe cu alte şcoli din Europa.
Ultimul punct se referă la Campania Dosta. Aceasta a fost lansată în 2006, în Balcanii de Vest, ca parte a unui program comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene. Începând din 2008, ea a fost deschisă tuturor ţărilor membre ale Consiliului Europei. Sunt urmărite trei obiective principale: lupta împotriva stereotipurilor şi prejudecăţilor negative asupra romilor; combaterea anti-ţiganismului în cadrul politicilor şi acţiunilor împotriva rasismului şi discriminării; sensibilizarea asupra culturii, limbii şi istoriei rome. Materialele au fost dezvoltate şi în limba română, iar, în aprilie 2019, Consiliul Europei a lansat două videoclipuri, realizate de copii, în scopul combaterii discriminării şi prejudecăţilor faţă de copiii romi. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul ISJ Dolj.