Niciun respins la competenţele orale şi digitale ale Bacalaureatului

0
112

Pe 1 iulie vor începe probele scrise ale Examenului Naţional de Bacalaureat. Până atunci, în perioada 3-13 iunie s-au desfăşurat evaluările de competenţe lingvistice în limba română, cele digitale şi cele de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. În ceea ce priveşte proba de comunicare orală în limba română, s-au înscris 3.773 de candidaţi, iar, după ce au fost eliminaţi doi şi au fost înregistraţi 33 de absenţi, toţi ceilalţi au trecut examinarea, cei mai mulţi – 2.913 – obţinând calificativul „experimentat”. La „evaluarea digitală”, din totalul de 3.403 de candidaţi înscrişi nu s-au prezentat 59, ceilalţi promovând, 600 cu „experimentat”, 752 cu „avansat”. Pentru competenţele lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, au fost 69 de absenţi, din totalul de 3.445 de înscrişi, de asemenea nefiind vorba despre vreun respins. La aceste probe, nu se dau note, ci calificative.