Filiala Dolj a Societăţii de Geografie din România – Scrisoare deschisă pentru studiul materiei

0
1287

Mai are importanţă studiul geografiei geografiei în profilul de formare al absolventului de liceu? Trebuie ca materia respectivă să ocupe un loc central în Planurile – cadru din învăţământul preuniversitar? Întrebări care îşi aşteaptă răspunsul, din partea oficialităţilor. Pornind de la acestea, Filiala Dolj a Societăţii de Geografie din România a adresat o Scrisoare deschisă celor îndtrituiţi, pentru ca responsabilii să răspundă la cerinţe.

Geografia trebuie să ocupe un loc central în Planurile-cadru din învăţământul preuniversitar. De ce? “Geografia”, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.  Redăm din  această scrisoare: “Din activitatea cadrelor didactice care predau geografie, unele ocupând şi funcţii de conducere (se poate  observa statistica evoluţiei elevilor) şi din discuţiile cu elevii, punctul central al acestei acţiuni, s-au constatat următoarele: “Geografia” ca, disciplină de învățământ, are un rol deosebit în formarea și educarea elevilor. Prin conținutul științific atractiv, prin activitățile de învățare specifice (realizarea unor materiale PowerPoint, excursii în natură, realizarea unor suporturi cartografice, pronunțarea elementelor geografice în limbi străine, realizarea unor analize asupra diversității culturale, realizarea unor calcule matematice care ajută elevii să înțeleagă diverse fenomene geografice, realizarea de proiecte și portofolii, accesarea surselor de informare etc.), “Geografia” este o disciplină de bază, care ajută la dezvoltarea unei personalității umane și științifice de mare valoare!; “Geografia” este introdusă greșit în aria curriculară “Om şi societate”, deoarece nu este o știință umanistă ci una realistă; pentru profilul teoretic este necesar să rămână planurile cadru cum au fost, deoarece elevii sunt interesaţi de orele de geografie, cei de la profilul real dorind ca opțiune pentru bacalaureat această disciplină; pentru profilul pedagogic, unde, la clasa a XII-a, pot alege “Geografia” la examenul de Bacalaureat, este o oră în trunchiul comun, în comparație cu filologia, care are două ore şi este acceaşi programă de Bacalaureat. Deci elevii observă că “au mai puțin cu o oră, dar acceaşi materie”, lucru nu ușor de explicat pentru că mulți sunt pasionați de geografie, iar ca viitori învățători merg către studii superioare la facultatea de geografie. În aceste condiţii este păcat să tăiem “visurile, pasiunile“ unor tineri”.

Susţinere şi din partea Consiliului Elevilor

Lucrurile  sunt destul de clare, iar acestea merg mai departe. “Delegația județeană a Consiliului Elevilor susține vechile planuri pentru teoretic şi varianta 1 pentru celelalte. Părerea lor este că sunt multe modificări în direcții pe care ei “nu le agrează şi care nu-i reprezintă“. Astfel, în primul rând trebuie susținuți elevii în doleanțele pe care le au dar în același timp trebuie avut în vedere că aceştia trebuiesc bine instruiți în disciplina geografie mai ales într-o Uniune Europeană democratică. Programa să fie mai puțin stufoasă, iar lecțiile de geografie să fie adaptate timpurilor actuale (de exemplu lecțiile de geografie politică, economică și demografică – clasa a X-a, dar și cele de clasa a XI-a). Să se meargă pe conținut mai puțin și mai mult pe cercetare din partea elevilor, dar și pe dezbateri în timpul orelor de curs. Numărul orelor nu permite această abordare, iar scăderea lor va duce și la scăderea interesului elevilor pentru geografie, idee bazată pe experiența profesorilor din perioada pandemiei, când au adaptat programa în funcție de interesul elevilor. Pentru filiera vocaţională, profilul teologic, pornind de la obiectivul acestui demers, de a furniza o analiză a planurilor cadru în vigoare, din perspectiva relevanței numărului de ore alocat, în conformitate cu cerințele pieței muncii, competenţele formate contribuie şi disciplina geografie”, a precizat prof. Maria Ciobanu (foto), vicepreşedinte al Filialei Dolj a Societăţii de Geografie. În acest sens, aşa cum este stipulat şi Scrisoarea deschisă, se prezintă şi o serie de specializări: Cultul ortodox – Ghid turism religios; Cultul ortodox – Patrimoniu cultural; Cultul romano-catolic– Ghid turism religios (în limba română); Cultul greco – catolic– Ghid turism religios; Cultul adventist de ziua a șaptea – Teologie adventistă, ceea ce subliniază interdisciplinaritatea geografiei cu alte ştiinţe, necesitatea studierii acesteia fiind cu atât mai importantă. De asemenea, elevii pot opta pentru disciplina geografie la examenul de bacalaureat, dar studiază materia într-o oră pe săptămână, insuficient pentru o pregătire avansată, majoritatea alegându-şi această disciplină şi obţinând note mari, ceea ce arată faptul că este o disciplină îndrăgită de elevi. Prin includerea acestei discipline în planul cadru se respectă Principiul egalității de șanse și al promovării unei educaţii incluzive de calitate, Principiul flexibilității și al parcursului individual, Principiul relevanței și al racordării la social, Principiul compatibilizării cu tendinţele naţionale şi europene din domeniul educaţiei şi Principiul egalităţii şanselor.

Propuneri de îmbunătăţire

Pentru învățământul liceal, filiera tehnologică, cadrele didactice au constatat că, după absolvirea studiilor, doar un număr redus de elevi se integrează pe piaţa muncii în profilul studiat (mecanici, electricieni, șoferi), cei mai mulţi lucrând în domenii diferite de cele studiate (ISE, Horticultură, armată, sport, sistem sanitar, comerț, pază etc.) în ţară sau în străinătate. Astfel, geografia fiind o disciplină de cultură generală, trebuie inclusă în planurile cadru de învăţământ la toate clasele, pentru a oferi şanse egale elevilor absolvenţi cu cei care studiază la alte licee. ” Venim  şi cu propuneri de planuri – cadru (2021) , o soluție foarte bună la profilul teoretic  fiind păstrarea orelor actuale! Pe baza argumentelor expuse , colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar doljean își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire: la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, două ore; la filiera tehnologică, profilul “servicii”, clasa a XII-a, două ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, două ore; la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, o oră și clasa a XI-a, o oră; la filiera vocațională, profilul sportiv şi teologic clasa a XII-a, două ore. De asemenea, titlurile disciplinelor la liceu, preluate din ”Proiectul de renovare” pot fi: Clasa a IX-a: Geografie fizică și elemente de Științele Pământului; Clasa a X-a: Geografie umană și a mediului înconjurător; Clasa a XI-a: Geografia lumii contemporane (Dimensiunea spațială a mondializării); Clasa a XII-a: Europa, România, Uniunea Europeană”, a mai menţionat Maria Ciobanu.